efekty działalności co to znaczy

Efekty Działalności Innowacyjnej, Energia Pierwotna, Emisja Zanieczyszczeń Powietrza, Energia.

Słownik finansowy na E

 • Definicja Niezorganizowana Emisja Co znaczy zanieczyszczeń w sposób niezorganizowany: z hałd, wysypisk, w toku przeładunku substancji sypkich albo lotnych, z hal produkcyjnych, przez wywietrzniki dachowe i okienne, wskutek
 • Definicja Produkcji Metody Ekologiczne Co znaczy sposoby produkcji rolniczej należy uznać gospodarstwo rolne, które posiada certyfikat nadany poprzez jednostkę certyfikującą albo jest w czasie przestawiania na ekologiczne
 • Definicja Emigracja Co znaczy Wyjazdy poza granicę państwa w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Definicja Emitor Co znaczy gdzie wydalenie zanieczyszczenia dzieje się z objętości o wymiarach poprzecznych znacząco mniejszych od rozpatrywanych odległości ruchu zanieczyszczeń
 • Definicja Emerytura Co znaczy ubezpieczonemu, który spełnia łącznie warunki uprawniające do emerytury z ubezpieczenia społecznego, tzn.1) osiągnął wiek emerytalny - zróżnicowany w zależności od płci
 • Definicja Zorganizowana Emisja Co znaczy Emisja zanieczyszczeń z wszelkiego rodzaju mechanizmów technologicznych i mechanizmów spalania wprowadzana za pośrednictwem emitorów, jest to kominów, wyrzutni wentylacyjnych itp
 • Definicja Emigranci Co znaczy Osoby wyjeżdżające poza granicę państwa w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Definicja Rolne Gospodarstwa Ekologiczne Co znaczy możliwie największym stopniu naturalne sposoby produkcji ( sposoby ekologiczne), nie naruszające równowagi przyrodniczej. Polegają one w pierwszej kolejności na użyciu nawozów
 • Definicja Towarów Eksport Co znaczy Dostarczanie towarów za granicę niezależnie od metody wyprowadzenia z terytorium ekonomicznego państwie.Zakres eksportu towarów regulują zalecenia Departamentu Statystyki ONZ
 • Definicja Eksport surowców i materiałów Co znaczy wytworzonych w państwie poprzez podmioty gospodarcze (bez względu na formę płatności), który został poddany odprawie celnej ostatecznej.Nie obejmuje reeksportu pośredniego jest to
 • Definicja Ogółem Energia Co znaczy Suma energii pierwotnej i energii pochodnej i energii z odzysku
 • Definicja Księgowa Ewidencja Co znaczy jej jest odzwierciedlenie przebiegu poszczególnych mechanizmów gospodarczych w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe, w sposób ciągły, na podstawie odpowiednich dokumentów w
 • Definicja Energii Nośników Eksport Co znaczy pochodnych nośników energii i produktów nieenergetycznych (na przykład smoły, oleje silnikowe, inne produkty naftowe) pochodzących z przerobów pierwotnych nośników energii
 • Definicja Ekwiwalenty pełnego czasu pracy Co znaczy do ustalania faktycznego zatrudnienia w działalności B+R.Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy (w skrócie EPC) znaczy jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność B+R
 • Definicja Pochodna Energia Co znaczy nośniki, które uzyskuje się w procesach przemian energetycznych. Do pochodnych nośników objętych krajowym bilansem energii należą: brykiety z węgla kamiennego (łączne z
 • Definicja Powietrza Zanieczyszczeń Emisja Co znaczy zanieczyszczeń w sposób:- zorganizowany, tzn. z wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych i ogrzewczych za pośrednictwem emitorów, jest to kominów, wyrzutni wentylacyjnych i
 • Definicja Pierwotna Energia Co znaczy nośnikach energii. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą: węgiel kamienny energetyczny (łącznie z węglem odzyskanym z hałd), węgiel kamienny koksowy
 • Definicja Innowacyjnej Działalności Efekty Co znaczy innowacyjnej służący jest parametr określający udział wartości sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych na rynek pośrodku ostatnich trzech lat w wartości

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy Efekty Działalności Innowacyjnej, Energia Pierwotna, Emisja Zanieczyszczeń Powietrza, Energia Pochodna, Ekwiwalenty Pełnego Czasu Pracy, Eksport Nośników definicja.

Co to jest Efekty Działalności Innowacyjnej, Energia Pierwotna, Emisja znaczenie.