efekty działalności co to znaczy

CO OZNACZA Efekty Działalności Innowacyjnej, Energia Pierwotna, Emisja Zanieczyszczeń Powietrza.

Słownik finansowy na E

 • Definicja Niezorganizowana Emisja Co znaczy zanieczyszczeń w sposób niezorganizowany: z hałd, wysypisk, w toku przeładunku substancji sypkich albo lotnych, z hal produkcyjnych, przez wywietrzniki dachowe i okienne, wskutek
 • Definicja Produkcji Metody Ekologiczne Co znaczy sposoby produkcji rolniczej należy uznać gospodarstwo rolne, które posiada certyfikat nadany poprzez jednostkę certyfikującą albo jest w czasie przestawiania na ekologiczne
 • Definicja Emigracja Co znaczy Wyjazdy poza granicę państwa w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Definicja Emitor Co znaczy gdzie wydalenie zanieczyszczenia dzieje się z objętości o wymiarach poprzecznych znacząco mniejszych od rozpatrywanych odległości ruchu zanieczyszczeń
 • Definicja Emerytura Co znaczy ubezpieczonemu, który spełnia łącznie warunki uprawniające do emerytury z ubezpieczenia społecznego, tzn.1) osiągnął wiek emerytalny - zróżnicowany w zależności od płci
 • Definicja Zorganizowana Emisja Co znaczy Emisja zanieczyszczeń z wszelkiego rodzaju mechanizmów technologicznych i mechanizmów spalania wprowadzana za pośrednictwem emitorów, jest to kominów, wyrzutni wentylacyjnych itp
 • Definicja Emigranci Co znaczy Osoby wyjeżdżające poza granicę państwa w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) albo na pobyt czasowy
 • Definicja Rolne Gospodarstwa Ekologiczne Co znaczy możliwie największym stopniu naturalne sposoby produkcji ( sposoby ekologiczne), nie naruszające równowagi przyrodniczej. Polegają one w pierwszej kolejności na użyciu nawozów
 • Definicja Towarów Eksport Co znaczy Dostarczanie towarów za granicę niezależnie od metody wyprowadzenia z terytorium ekonomicznego państwie.Zakres eksportu towarów regulują zalecenia Departamentu Statystyki ONZ
 • Definicja Eksport surowców i materiałów Co znaczy wytworzonych w państwie poprzez podmioty gospodarcze (bez względu na formę płatności), który został poddany odprawie celnej ostatecznej.Nie obejmuje reeksportu pośredniego jest to
 • Definicja Ogółem Energia Co znaczy Suma energii pierwotnej i energii pochodnej i energii z odzysku
 • Definicja Księgowa Ewidencja Co znaczy jej jest odzwierciedlenie przebiegu poszczególnych mechanizmów gospodarczych w jednostce prowadzącej księgi rachunkowe, w sposób ciągły, na podstawie odpowiednich dokumentów w
 • Definicja Energii Nośników Eksport Co znaczy pochodnych nośników energii i produktów nieenergetycznych (na przykład smoły, oleje silnikowe, inne produkty naftowe) pochodzących z przerobów pierwotnych nośników energii
 • Definicja Ekwiwalenty pełnego czasu pracy Co znaczy do ustalania faktycznego zatrudnienia w działalności B+R.Jeden ekwiwalent pełnego czasu pracy (w skrócie EPC) znaczy jeden osobo-rok poświęcony wyłącznie na działalność B+R
 • Definicja Pochodna Energia Co znaczy nośniki, które uzyskuje się w procesach przemian energetycznych. Do pochodnych nośników objętych krajowym bilansem energii należą: brykiety z węgla kamiennego (łączne z
 • Definicja Powietrza Zanieczyszczeń Emisja Co znaczy zanieczyszczeń w sposób:- zorganizowany, tzn. z wszelkiego rodzaju urządzeń technologicznych i ogrzewczych za pośrednictwem emitorów, jest to kominów, wyrzutni wentylacyjnych i
 • Definicja Pierwotna Energia Co znaczy nośnikach energii. Do nośników, które pozyskuje się bezpośrednio z natury, należą: węgiel kamienny energetyczny (łącznie z węglem odzyskanym z hałd), węgiel kamienny koksowy
 • Definicja Innowacyjnej Działalności Efekty Co znaczy innowacyjnej służący jest parametr określający udział wartości sprzedaży wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych na rynek pośrodku ostatnich trzech lat w wartości

Definicje prawne i finansowe - co to jest?

Co znaczy CO OZNACZA Efekty Działalności Innowacyjnej, Energia Pierwotna, Emisja Zanieczyszczeń Powietrza, Energia Pochodna, Ekwiwalenty Pełnego Czasu Pracy, Eksport Nośników definicja.

Co to jest Znaczenie Efekty Działalności Innowacyjnej, Energia Pierwotna, Emisja znaczenie.