daje zgodę badania co to znaczy

Co to jest KE daje zgodę na 730 mln zł na badania. Co znaczy: mln zł na badania Komisja Europejska.

Czy przydatne?

KE daje zgodę na 730 mln zł na badania definicja

Co znaczy:

Dofinansowanie technologii medycznychKE daje zgodę na 730 mln zł na badania

Komisja Europejska zatwierdziła dotacje na utworzenie Centrum Badań Przedklinicznych warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów. Pierwszy projekt otrzyma z UE 305 mln zł, drugi – 428 mln zł.
Wartość warszawskiej inwestycji to 359 mln zł. Ok. 240 mln zł będzie przeznaczone na aparaturę naukowo-badawcza i wyposażenie. Działania naukowe CePT skupione będą wokół problematyki głownych chorób cywilizacyjnych: układów nerwowego i krążenia i chorób nowotworowych. Skupienie w ramach jednego projektu różnych instytucji naukowych pozwoli na prowadzenie badań zarówno na poziomie nanocząsteczek, komórek, narządów, jak i całego organizmu człowieka.W ramach CePT stworzenie 10 centrów i pracowni. Z nowo powstałej infrastruktury będzie używać blisko 1000 naukowców, w tym zagranicznych, a pośrodku 5 lat od zakończenia inwestycji posłuży ona także 1700 studentom (w pierwszej kolejności doktorantom).

CePT prowadzić będzie badania fundamentalne i przedkliniczne w obszarach analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek , fizyko-chemii i nanotechnologii biomateriałów, biotechnologii molekularnej, patofizjologii i fizjologii, onkologii, genomiki, neurobiologii i chorób związanych z procesami starzenia. Pierwsze Centra zaczną działalność najpierw 2011 roku.Wartość inwestycji wrocławskiej to 503 mln zł . Projekt Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ to jedno z największych przedsięwzięć, które uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Innowacyjna Gospodarka i równocześnie jedna z największych w Polsce inwestycji infrastrukturalnych w obszarze B+R. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie kompleksu budynków laboratoryjnych o łącznej powierzchni użytkowej około 20 tys. m kw.. Zostaną one zaopatrzone w wysokiej klasy laboratoria zaopatrzone w nowoczesną, unikatową w skali państwie aparaturę konieczną do prowadzenia badań podstawowych i aplikacyjnych z zachowaniem najwyższych standardów. Laboratoria będą oferowały sposobność wykonywania usług badawczych z dziedziny biotechnologii, zaawansowanych technologii medycznych i kompleksowej charakteryzacji materiałów, w tym nanomateriałów.


Czym jest KE daje zgodę na 730 mln zł znaczenie w Leczenie K .