konieczne uczestnictwo co to znaczy

Co to jest Konieczne uczestnictwo szpitali w SIM. Co znaczy: uczestnictwo szpitali w SIM Termin.

Czy przydatne?

Konieczne uczestnictwo szpitali w SIM definicja

Co znaczy:

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowianiezbędne uczestnictwo szpitali w SIM

Termin wprowadzenia dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej ustalony na lipiec 2014 roku może zostać wydłużony. Jednak sam wydatek kupna takiej opcji to ok. 10 proc. w całości koniecznych kosztów na IT w celu uczestniczenia w systemie informacji medycznej SIM.
Andrzej JarominAutor: Andrzej JarominObowiązująca od 1 stycznia 2012 roku Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia nakłada na placówki medyczne wymóg komunikacji lekarzy z ogólnokrajowym systemem informacji medycznej SIM. Do tego potrzebne są komputery i mechanizmy IT. Aktualnie, w mojej ocenie, jedynie 20-25 proc. szpitali posiada odpowiedni sprzęt i oprogramowanie inne niż wykorzystywane do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Lekarze muszą mieć dostęp do mechanizmu informacji medycznej, dlatego najwspanialszym rozwiązaniem dla każdego szpitala byłoby wyposażenie wszystkich medyków w tablety, laptopy albo inny sprzęt przenośny, tak by doktor mógł na bieżąco sprawdzać i wprowadzać informację medyczną. Tańsze rozwiązanie stanowi wyposażenie w komputery sekretarek medycznych, które wprowadzają dane, a przed udaniem się lekarza do pacjenta generują ich wydruk. W takiej sytuacji liczba stanowisk komputerowych powinna odpowiadać liczbie punktów wprowadzania danych. Zwykle jeden pkt. mieści się na każdym oddziale. Przy zakupie sprzętu następuje również wybór oprogramowania. Może ono obejmować również sposób gromadzenia dokumentacji medycznej: papierowy albo elektroniczny. Od strony wdrożenia jest rzeczą najtrudniejszą zaprogramowanie obiegu dokumentacji medycznej. Ta w wersji elektronicznej stanowi jedynie 10 proc. wydatków na dokumentację gromadzoną elektronicznie, lecz udostępnianą po wydruku. Przeprowadzając zmianę metody gromadzenia dokumentacji od razu przy okazji podłączenia do SIM, nie jest >niezbędne ponowne angażowanie personelu, aczkolwiek z pewnością w pierwszym okresie efektywność pracy spada, z tego względu, iż na początku trzeba się mechanizmu nauczyć. Później jednak wydajność i czas, który może zostać poświecony pacjentowi się powiększa, gdyż doktor nie wpisuje ręcznie choćby danych identyfikacyjnych pacjenta, a są one generowane automatycznie. Oferowane rozwiązania pozwalają na wprowadzenie opcji w formie słowników ICD 9 i ICD 10, słowników lekowych. Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia nie narzuca obowiązku liczenia wydatków jednostkowych. Jednak posiadając pewne funkcjonalności mechanizmu i przyłączenie do SIM, to wprowadzając wiadomości o procedurach równocześnie uzyskiwane są dane, które pozwalają na ich liczenie. Nie to jest jednak celem tej Ustawy.


Czym jest Konieczne uczestnictwo znaczenie w Leczenie K .