konieczne wskazanie kierunku co to znaczy

Co to jest Konieczne wskazanie kierunku zmian. Co znaczy: niezbędne wskazanie kierunku zmian Do.

Czy przydatne?

Konieczne wskazanie kierunku zmian definicja

Co znaczy:

J. Hamryszczak, dyr Szp. Woj. im. Ojca Pio w Przemyśluniezbędne wskazanie kierunku zmian

Do opracowania koncepcji funkcjonowania szpitala >niezbędne jest wskazanie kierunku zmian. Inne są działania dostosowujące do realiów spółkę, inne przy pozostaniu szpitala w formule SP ZOZ. Restrukturyzacja jednak następować musi w obu opcjach.
- Szpital, który prowadzę, funkcjonuje w warunkach zaniedbań z lat ubiegłych – mówi Janusz Hamryszczak, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu. – Przy obecnym stanie nie ma możliwości przygotowania biznesplanu, który prowadziłby do uzyskania wyniku zerowego. Mam również ograniczony wpływ na przychody, gdyż kapitał są w dyspozycji jednego podmiotu, który de facto decyduje o warunkach kontraktowania. Uruchomienie nowych procedur wysokospecjalistycznych w ośrodku oddalonym od sporych centrów klinicznych, by uzyskać dodatkowe finansowanie jest limitowane poprzez sposobność pozyskania ekspertów. Równocześnie w naszej sytuacji nie ma uzasadnienia dla przekształceniem, gdzie firma weszłaby w prawa i 0obowiązku SP ZOZ. Wynagrodzenia stanowią 85 proc. przychodów i to jest największa pozycja kosztowa. Uruchamiając spółkę inna jest także presja kontrahentów, którzy obawiając się upadłości wyznaczają krótsze terminy spłaty zobowiązań wobec nich.


Szpital w Przmyślu notuje 18 mln zł zaległych nadwykonań. 5 mln zł to nadwykonania w roku 2011 roku po zwiększeniu o 10 proc. kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka generuje spore wydatki utrzymania z racji na spora powierzchnie – 42 tys m kw i starą technologię wykonania budynków. Rachunki za energie wynoszą ok. 300 tys zł miesięcznie. Placówka z funduszy unijnych kończy aktualnie termomodernizacje jednego bloku neonatologicznego, który przyniesie oszczędności energetyczne ok. 20 proc. w tym obszarze. Zatrudnienie w placówce zmniejszyło się do 1,2 tys osób z poziomu 1,5 tys osób. W outsourcing została oddana stacja dializ i pralnia. Działanie tj. dla szpitala opłacalne. Na koniec 2011 roku placówka zanotuje jednak ok. 18 mln zł utraty księgowej, z tego połowa stanowić będzie amortyzacja.PRZEKSZTAŁCENIA SZPITALI W Firmy PRAWA HANDLOWEGO

FORUM SZPITALI POLSKICH MEDMARKET, 24 LISTOPADA 201124 listopada 2011 roku w Hotelu Hilton w Warszawie odbędzie się Forum Szpitali Polskich Medmarket 2011 (www.forummedmarket.pl). Tematem konferencji będzie mechanizm przekształceń szpitali. W debacie wezmą udział dyrektorzy szpitali, przedstawiciele organów założycielskich, Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, a również prawnicy i analitycy doradzający w procesie przekształceń.Celem konferencji jest badanie warunków, które są fundamentem powodzenia procesu przekształcenia szpitala.


Czym jest Konieczne wskazanie kierunku znaczenie w Leczenie K .