kosztowne odziały oiom co to znaczy

Co to jest Kosztowne odziały OIOM. Co znaczy: OIOM prawie wszystkie szpitale decydują się na.

Czy przydatne?

Kosztowne odziały OIOM definicja

Co znaczy:

Inwestycje w intensywną opiekę medycznąKosztowne odziały OIOM

prawie wszystkie szpitale decydują się na prowadzenie oddziału intensywnej opieki medycznej. Wynika to z wysokich wydatków wyposażenia, a również z tego, iż finansowanie usług poprzez NFZ nie zachęca do inwestycji. Jednak w sporych specjalistycznych placówkach OIOM jest niezbędny.
Oddział intensywnej opieki medycznej to oddział szpitalny, na który trafiają pacjenci w stanie zagrożenia życia, a również pacjenci po zabiegach operacyjnych. Zapewnia on mechanizm intensywnego nadzoru nad chorymi w najcięższych stanach, zapewniając im szybszy powrót do zdrowia. W sporych specjalistycznych placówkach OIOM jest jednostką konieczną. W mniejszych, w szczególności powiatowych szpitalach, nie zawsze. Dlatego wybrane placówki, których nie stać na sfinansowanie takiej inwestycji, korzystają z takich jednostek w innych szpitalach.

Reaktywacja oddziału

– Bardzo wiele szpitali, szczególnie powiatowych, nie posiada oddziału intensywnej opieki medycznej. Placówki te czekają tylko, kiedy uruchomimy nasz OIOM, by skierować do nas swoich pacjentów – mówi Paweł Kolasiński, zastępca dyrektora do spraw medycznych SP ZOZ w Obornikach, który wkrótce uruchomi ponownie oddział intensywnej opieki medycznej.

SP ZOZ w Obornikach zawiesił działalność OIOM-u dwa lata temu. Powodem takiej decyzji był brak wymaganego sprzętu i ekspertów. Od czasu zawieszenia działalności oddziału pacjenci tego szpitala wymagający opieki na OIOM-ie byli przekazywani do innych placówek – do szpitala powiatowego w Szamotułach i do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Poznaniu, którym szpital musiał płacić jako podwykonawcom. Oprócz tego placówka wykorzystywała do tego celu sale specjalnego nadzoru na swoich oddziałach – chirurgicznym i kardiologicznym. Szpital jednak zdecydował się ponownie otworzyć OIOM. Był on potrzebny nie tylko po to, by nie trzeba było pacjentów wysyłać do innych placówek. Szpital uruchamia nowe procedury, które wymagają posiadania OIOM-u – otwiera oddział ortopedyczny i poszerza zakres realizowanych zabiegów chirurgicznych o zabiegi urologiczne.

2 mln zł na wyposażenia

Dzięki środkom unijnym szpital w Obornikach mógł ogłosić przetargi na wyposażenie oddziału intensywnej opieki medycznej. Pomieszczenia przeznaczone na ten oddział stały przygotowane już od początku bieżącego roku. Wydatki ich remontu, adaptacji i wyposażenia w odpowiednie instalacje – elektryczną, instalację gazów technicznych – trudno określić, gdyż prace wykonane zostały poprzez miejscowe spółki nieodpłatnie. Przedsięwzięcie to zostało zainicjowane poprzez jednego z lokalnych przedsiębiorców i zrealizowane przy aktywnym wsparciu ordynatora i dyrekcji. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń trwała od grudnia ubiegłego roku, w marcu bieżącego roku odbyło się nawet uroczyste otwarcie, pustego jeszcze, OIOM-u, który powstał w szpitalnym łączniku.

Na wyposażenie oddziału szpital dostał 1 747 tys. zł z funduszy unijnych. Stawka ta stanowiła 75 proc. wartości projektu, który został złożony poprzez szpital. Pozostałe środki na ten cel będą pochodziły z budżetu powiatu.

VAT na części medyczne

– Stawka ta została określona na podstawie kalkulacji sprzed dwóch lat – mówi Paweł Kolasiński. – Aktualnie byłaby ona wyższa na skutek zmiany kursu euro, a również wprowadzenia 22-procentowego VAT-u na niemedyczne części sprzętu medycznego. Na części medyczne kwota wynosi 7 proc..

OIOM będzie się składał z pięciu stanowisk dla pacjentów, będą to cztery łóżka ogólne i jedno w separatce.

Przetargi zostały już rozstrzygnięte i szpital jest w czasie dostaw sprzętu. Zakupione zostaną: cztery łóżka specjalistyczne (piąte obiecał dostarczyć sponsor w darowiźnie), cztery respiratory, cztery monitory przyłóżkowe i jeden szczególny z zestawem hemodynamicznym, konsola nadzoru, dwa zestawy wózków reanimacyjnych z wyposażeniem (defibrylator i respirator przenośny), pompy infuzyjne, wózek transportowy, bronchofiberoskop, ssaki elektryczne, aparat do hemodializy. W ramach otrzymanych środków szpital zakupił także ucyfrowiony aparat RTG, który trafił do pracowni diagnostyki obrazowej.

– Liczymy na podpisanie kontraktu z NFZ na usługi świadczone poprzez Oddział Intensywnej Opieki Medycznej – mówi Paweł Kolasiński.

Niedoszacowane procedury

Procedury realizowane na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej są bardzo kosztowne i podobnie jak inne szpitalne procedury są niedoszacowane poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Wycena wynosi aktualnie 51 zł za pkt. – mówi dyrektor Kolasiński. – Nasze oczekiwania dotyczyły 57 zł. Poszczególne oddziały zazwyczaj otrzymują od 5 do 9 tys. punktów na miesiąc za realizowane procedury.

Mimo sporych nakładów poniesionych na modernizację albo urządzenie od podstaw i wyposażenie OIOM-ów placówki nie mogą liczyć z tego tytułu na wyższe kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. 111 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Poznaniu w I kwartale 2009 roku oddał do użytku zmodernizowany oddział intensywnej opieki medycznej.

Komfort i ranga szpitala

– Z budżetu MON na remont otrzymaliśmy 3 mln zł, ale aby zakończyć inwestycję dołożyliśmy z własnych środków jeszcze 270 tys. zł. W tym samym czasie zakupiliśmy nowoczesny sprzęt monitorujący i respiratory za kwotę 1,3 mln zł pochodzącą z dotacji MON. Niestety to nie wystarczyło, czyli pozostały konieczny sprzęt i wyposażenie oddziału zakupiliśmy z własnych środków – mówi dr nauk medycznych Ryszard Stankiewicz, dyrektor placówki.

aktualnie OIOM w tym szpitalu spełnia wszystkie obowiązki i zapewnia bezpieczeństwo leczenia najciężej chorych, a równocześnie znacząco poprawiono komfort i bezpieczeństwo pracy całego personelu oddziału. Dysponowanie nowoczesnym specjalistycznym sprzętem i systemem intensywnego nadzoru nad chorymi w najcięższych stanach zapewnia im szybszy powrót do zdrowia.

– Tak nowoczesny oddział podnosi rangę szpitala i równocześnie zobowiązuje do dalszego dostosowywania całego szpitala do współcześnie obowiązujących standardów. Niestety te inwestycje, które zostały wykonane i są jeszcze planowane, nie przełożyły się na wyższy kontrakt z NFZ – mówi dyrektor Stankiewicz.

Kompleksowa modernizacja

OIOM w Szpitalu Wojskowym w Poznaniu powstał w 1975 r. i był pierwszym takim oddziałem w Wojsku Polskim. W chwili gdy powstawał, był jednostką bardzo nowoczesną, lecz na obecne potrzeby był już zbyt mały. Posiadał 4 łóżka, zajmował pomieszczenia o pow. ok. 160 metrów kwadratowych i nie spełniał aktualnych wymagań sanitarnych i sprzętowych. Podjęto więc decyzję o jego modernizacji. Mimo iż OIOM pozostał w tym samym budynku, gdzie działał dotychczas, zakres prac był tak spory, iż właściwie wybudowano ten oddział kompletnie od nowa. Zakres prac obejmował zdjęcie tynków wewnętrznych, rozebranie ścianek i posadzek. Wymieniono całą stolarkę drzwiową i okienną, wykonano od nowa izolację cieplną, przeciwwilgociową i akustyczną i wykonano nowe okładziny ścienne częściowo ze szczególnych blach nierdzewnych, łatwo zmywalnych i podwieszane sufity. Wymieniono całą instalację wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania wspólnie z całą armaturą, całą instalację elektryczną wspólnie z zasilaniem awaryjnym, instalację gazów medycznych, instalację przeciwpożarową i założono klimatyzację wspólnie z nowoczesnym systemem wentylacyjnym we wszystkich pomieszczeniach oddziału.

aktualnie OIOM zajmuje pomieszczenia o pow. 318 metrów kwadratowych i obejmuje salę chorych na 5 łóżek i izolatkę z jednym łóżkiem. Obie sale są przestronne i zostały zaopatrzone w sprzęt spełniający wszystkie wymagane standardy. Podobnie wszystkie pomieszczenia dla personelu i konieczne zaplecze magazynowe są przestronne, funkcjonalne i nowocześnie zaopatrzone. W piwnicach szpitala na powierzchni ok.150 metrów kwadratowych zlokalizowano zespoły filtrów, sprężarek i urządzeń do obsługi gazów medycznych dla potrzeb OIOM-u.

OIOM w nowej siedzibie

OIOM w szpitalu w Starachowicach, który powstał w nowym budynku szpitala, posiada
aktualnie jedenaście stanowisk intensywnej terapii (w tym jedno w separatce), w trakcie gdy w starej placówce było ich pięć z możliwością powstania w przypadku konieczności szóstego stanowiska.

Modernizacja oddziału OIOM była związana z wybudowaniem nowej siedziby szpitala i przez wzgląd na tym z przeniesieniem placówki do nowego miejsca. Dlatego utworzono oddział intensywnej opieki medycznej większy i nowocześniejszy niż dotychczasowy.

Przeniesienie OIOM-u do nowego miejsca, prócz nowego i bardzo nowoczesnego wyposażenia stanowisk do intensywnej terapii, stworzyło również zdecydowanie lepsze warunki pracy dla personelu. OIOM po przeprowadzce do nowego szpitala zajmuje pomieszczenia o pow. 530 metrów kwadratowych. To przeszło dwa razy więcej niż oddział dysponował w starym szpitalu.

Wyposażenie OIOM-u w starachowickim szpitalu kosztowało 3 205 703,57 zł. Środki te pochodziły z budżetu powiatu starachowickiego i z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Do oddziału zakupiono: pięć defibrylatorów z systemem monitorowania pacjenta, 3 monitory czynności życiowych mobilne, 7 pomp perystaltycznych, 7 pomp jednostrzykawkowych, respirator transportowy, 7 respiratorów dla dzieci i dorosłych, 7 ssaków elektrycznych na podstawie jezdnej, 2 kolumny anestezjologiczne do sali wybudzeń, 2 podwieszenia sufitowe do kolumny w sali wybudzeń, 7 kolumn anestezjologicznych dwuramiennych, 4 monitory z konsolą, 4 aparaty do znieczuleń i 4 zestawy komputerowe.

W szpitalu w Starachowicach przez wzgląd na przeniesieniem OIOM-u do nowej placówki dokonano również zmian organizacyjnych. Wskutek zmian w Statucie Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej wyodrębniono z istniejącego dotychczas Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddział Intensywnej Terapii i Dział Anestezjologii. równocześnie zlikwidowano istniejącą przy tym Oddziale Poradnię Leczenia Bólu na skutek trudności w zakontraktowaniu tego typu usług.

2 do 5 proc. łóżek

Wg obecnych wymagań OIOM powinien być usytuowany w takim miejscu szpitala, by zapewniać łączność z zespołem operacyjnym, oddziałem ratunkowym, izbą przyjęć, a również pozostałymi oddziałami łóżkowymi. Z rozporządzenia ministra zdrowia z 2006 roku (z późniejszą nowelizacją z roku 2008) wynika również, iż liczba łóżek na oddziale intensywnej opieki medycznej powinna stanowić od 2 do 5 proc. całkowitej liczby łóżek w danej placówce. W praktyce regularnie jednak jest tak, iż o liczbie łóżek na OIOM-ie decyduje w pierwszej kolejności specjalizacja szpitala i wynikające z niej zapotrzebowanie.

W 111 Szpitalu Wojskowym liczba łóżek na OIOM-ie stanowi 2,64 procenta wszystkich łóżek szpitala, których jest tutaj 227. W strukturach placówki znajduje się 12 oddziałów, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy sprawujący opiekę nad mieszkańcami dzielnicy Grunwald i gmin Dopiewo i Buk, który w sumie obejmuje ok.1 120 tys. podopiecznych. W roku 2008 na OIOM-ie w 111 Szpitalu leczonych było 150 osób. W roku bieżącym do końca sierpnia było to już 98 pacjentów, w tym 14 z urazem wielonarządowym, a 5 osób po NZK (nagłe zatrzymanie krążenia). Szpital ten nigdy nie był zmuszony do korzystania z usług OIOM-u w innej placówce. Nie było również potrzeby, by świadczył takie usługi innym szpitalom. W Poznaniu przewarzająca część lecznic posiada gdyż oddziały intensywnej opieki medycznej. Podobnie wygląda to w razie szpitala w Starachowicach – placówki w okolicznych powiatach posiadają gdyż swoje OIOM-y. Szpital ten również nie były zmuszony dotychczas do korzystania z usług OIOM w innych placówkach. Odmiennie wygląda przypadek w woj. kujawsko-pomorskim. Tam dużo szpitali nie posiada oddziałów intesnywnej opieki medycznej, dlatego korzystają z usług innych plaćówek, takich jak szpital w Opalenicy.Czym jest Kosztowne odziały OIOM znaczenie w Leczenie K .