obszary współpracy sektorów co to znaczy

Co to jest Obszary współpracy sektorów ochrony zdrowia. Co znaczy: sektorów ochrony zdrowia.

Czy przydatne?

Obszary współpracy sektorów ochrony zdrowia definicja

Co znaczy:

Forum Rynku Medycznego MedMarket 2011Obszary współpracy sektorów ochrony zdrowia

Konkurencja o środki publicznego płatnika, to żyć lub nie żyć dla placówek ochrony zdrowia. Wydarzenia z kontraktowaniem usług na rok 2011 pokazują, iż dziś dotyczy to tak podmiotów prywatnych jak i publicznych.


Publiczne placówki oskarżają prywatne o wybiórcze kontraktowanie i zbieranie opłacalnej śmietanki. Prywatne zarzucają publicznym odmowę współpracy i zmowę, mającą na celu wyeliminowanie ich z rynku. Źródeł tych problemów jest kilka.

- Na czele stoi niedostateczne planowanie potrzeb zdrowotnych i brak dopasowanej infrastruktury ochrony zdrowia. Poważne inwestycje w tym sektorze, na przykład budowa szpitali, następują w Polsce poza nielicznymi przypadkami w oparciu o trzy czynniki: doraźne odkrycia niezaspokojonych nisz rynkowych, krótkookresowe promowanie poprzez NFZ niektórych dyscyplin, a wreszcie inwestycje pod hasłem „jak zbudujemy albo rozbudujemy szpital, to musimy uzyskać na niego finansowanie” – mówi Robert Mołdach, ekspert do spraw zdrowia Pracodawców RP. - A przecież można i trzeba odmiennie. Bez pełnego planowania potrzeb zdrowotnych na poziomie gminy, powiatu, województwa i państwie nigdy nie dojdzie do zrównoważonej współpracy między świadczeniodawcami. A to tylko pierwszy warunek. Podmioty publiczne i prywatne winny współpracować prowadząc się wyłącznie dobrem pacjenta, a nie prymatem własnej korzyści. Jest szereg rozwiązań jak dojść do takiego ładu w ochronie zdrowia. Sprowadzają się one do trzech działań – rzetelne planowanie – odpowiednia wycena – efektywna optymalizacja.

Modele współpracy publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia będą tematem pierwszej części VII Forum Rynku Medycznego MedMarket 2011, które odbędzie się 15 czerwca br. w warszawskim hotelu Hilton. Wprowadzenia do pierwszej części dokona Robert Mołdach. W części tej temat partnerstwa publiczno-prywatnego przedstawi Magdalena Ozorowska, członek zarządu firmy Real Care. Na temat praktycznych doświadczeń współpracy publicznych i prywatnych placówek ochrony zdrowia będzie mówił Adam Rozwadowski, prezes Enel-Medu. Druga część Forum będzie dotyczyła inwestycji szpitalnych. Wystąpią w niej – Wiesław Kaczmarek, członek zarządu Platinum Hospitals i Krzysztof Badowski, którzy opowiedzą o założeniach koncepcyjnych Szpitala Sióstr Elżbietanek w Warszawie i Lucyna Drążek, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie, która przedstawi case study kierowanej poprzez siebie placówki. W trakcie trzeciej części uczestnicy zajmą się perspektywami rozwoju usług w dziedzinie chirurgii „jednego dnia”. Wystąpią tutaj – Anna Rulkiewicz, prezes Ekipy Lux Med i Robert Makówka, prezes Szpitala Chirurgicum z Płocka. W każdej części po wystąpieniach prelegentów odbędzie się panel dyskusyjny, gdzie udział wezmą dyrektorzy szpitali publicznych i prezesi firm medycznych. Podsumowania konferencji dokona Andrzej Mądrala, prezes zarządu Centrum Medycznego Mavit, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, przewodniczący korporacji Zdrowe Zdrowie. Tematem przewodnim tegorocznego Forum Rynku Medycznego będzie skuteczne kierowanie jako fundament sukcesu. Organizatorem konferencji jest spółka BROG Media Biznesu, wydawca portalu Medicalnet i miesięcznika Med.-info .
Czym jest Obszary współpracy sektorów znaczenie w Leczenie O .