szpital może dobrze długów co to znaczy

Co to jest Szpital może działać dobrze i bez długów. Co znaczy: dobrze i bez długów Przekształcenie.

Czy przydatne?

Szpital może działać dobrze i bez długów definicja

Co znaczy:

Ustawa o działalności leczniczejSzpital może działać dobrze i bez długów

Przekształcenie to narzędzie, które można zastosować w różny sposób - mówi Zbyszko Przybylski, uczestnik panelu dyskusyjnego na temat najważniejszych warunków powodzenia procesu przekształceń, będącego częścią Forum Polskich Szpitali MedMarket 2011.
Zbyszko PrzybylskiAutor: Z. Przybylskijeżeli szpital jest zadłużony, to Ustawa o działalności leczniczej daje mu sposobność przekształcenia z pozbyciem się w ustalonych sytuacjach części zobowiązań, lecz tylko części.


wg przedtem obowiązujących zasad, zobowiązania pozostawały na barkach samorządów, co powodowało, iż ten niewygodny „ogon” można było zostawić za sobą. Teraz tak nie musi być, to niewątpliwie trudniejsza przypadek zaczynać działalność w formie firmy już na wstępie ze zobowiązaniami.


Nie widzę specjalnie wyższości jednej formy funkcjonowania nad drugą. I jako SP ZOZ, i jako firma, szpital może działać dobrze i nie mieć długów. Z pewnością w firmie szybciej podejmuje się decyzje, lecz sama zmiana formy organizacyjno-prawnej nie będzie generować dodatkowych przychodów. Należy równocześnie pamiętać o rosnących kosztach na przykład płaca Porady Nadzorczej, firma płaci także podatek dochodowy z czego zwolniony był SP ZOZ. >>jeżeli jednak do chwili obecnej w którejś placówce nie podjęto działań restrukturyzacyjnych i naprawczych, to teraz jest na to odpowiednia chwila. I nawet, jeśli konsekwencją nie będzie decyzja o przekształceniu, to można dokonać analizy wydatków, obniżyć je i poprawić własną sytuację. Ja już tego zrobić nie mogę – moje wydatki są na pewnym minimalnym poziomie, zapewniającym gotowość utrzymania szpitala i nie mam już jakichkolwiek możliwości manewrowania nimi. Wynika to w pierwszej kolejności z różnych wymogów narzucanych nam poprzez Ministra Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Narzuca się nam, jak mamy organizować pracę oddziałów, jakich i ilu mamy mieć ekspertów z określonymi kwalifikacjami, jakie wyposażenie. I nic dziwnego, iż dochodzi do absurdalnych sytuacji. Mamy urządzenie za 60 tys. zł, które stoi nieużywane, a musieliśmy je kupić, tak aby w ogóle przystąpić do konkursu ofert w NFZ. W czasie gdy można było te kapitał zainwestować w infrastrukturę, z pewnością byłyby lepiej wykorzystane.R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


•strona konferencji

•program

•prelegenci i paneliści

•zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!Czym jest Szpital może działać dobrze i znaczenie w Leczenie S .