wkracza ochrony zdrowia co to znaczy

Co to jest VAT wkracza do ochrony zdrowia. Co znaczy: ochrony zdrowia Uchwalona poprzez parlament i.

Czy przydatne?

VAT wkracza do ochrony zdrowia definicja

Co znaczy:

Nowelizacja każe stosować VAT - tylko kiedy?VAT wkracza do ochrony zdrowia

Uchwalona poprzez parlament i skierowana do podpisu Prezydenta w dn. 2 listopada br. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza nową definicję usługi medycznej zwolnionej z VAT. Przepis przewiduje, iż zwolnieniu nie będą podlegały wszystkie usługi zdrowotne.
Robert MołdachAutor: eFabricaZwolnieniu będą polegały a jedynie te usługi, których celem jest profilaktyka, zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia. Ograniczenie zwolnienia nakazuje od dnia 1 stycznia 2011 r. stosować fundamentalną stawkę VAT 23% w szeregu przypadkach. Dotyczyć one będą na przykład usług badań genetycznych realizowanych w celu stwierdzenia pokrewieństwa, gdyż nie służą one szeroko rozumianemu ratowaniu zdrowia. Podobnie pobieranie, badanie, przetwarzanie i przechowywanie komórek macierzystych z krwi pępowinowej noworodka na potrzeby terapii w przyszłości będzie podlegało VAT, bo nie jest powiązane z istniejącą dziś chorobą tylko hipotetycznym wydarzeniem w przyszłości. Idąc dalej trudno przyjąć, iż procedura in vitro służy poprawie zdrowia albo ratowaniu życia, więc wydaje się, iż również i ona będzie objęta VAT. Większy problem interpretacyjny stanowią jednak procedury, które oceniać należy inaczej zależnie od indywidualnego stanu zdrowia pacjenta. Nie ulega wątpliwości, iż operacje plastyczne o charakterze rekonstrukcyjnym, przywracające kształt i wizerunek po urazie albo chorobie, z podatku VAT będą zwolnione. Z kolei operacje plastyczne o charakterze estetycznym nie służą poprawie zdrowia tylko poprawie wyglądu. No chyba, iż dokonamy tu podziału na operacje przywracające wygląd zdrowej młodej osoby zwolnione z VAT i operacje dokonujące poprawy wyglądu na inny – lepszy, VAT podlegające. Generalnie słowa „przywracanie zdrowia” wymykają się czytelnej interpretacji. Jeżeli uznać, iż mają być rozumiane szeroko, a więc nie tylko do stanu sprzed dolegliwości lecz również stanu z okresu młodości, to części problemu z chirurgią plastyczną nie będzie. Nie będzie go również w razie zabiegów chirurgii refrakcyjnej rogówki przywracających ostrość widzenia. Podobnie ze stomatologią estetyczną i szeregiem dziedzin współczesnej medycyny, z których zdobyczy czerpiemy przywracając nie tylko zdrowie lecz i podnosząc nasz standard życia. Gdyby jednak słowa ustawy traktować wąsko, a taki jest nakaz interpretacji w dziedzinie zwolnień podatkowych, to zrodzi się tu szeroki problem socjalny i gospodarczy. Nie pomagają użyte w ustawie słowa „poprawa zdrowia” odnoszące się generalnie do osoby uważanej za zdrową. Nie wiadomo gdyż, czy chodzi o poprawę zdrowia kompensującą powolną degradację organizmu z wiekiem, czy poprawę przekraczającą stan normalny. Klasycznym odpowiednikiem tego będzie medycyna sportowa i wszelakie zabiegi zdrowotne powiązane z wyczynem. Czy tj. poprawa zdrowia czy już jego usprawnienie? Jedno jest pewne – słów „ usprawnienie zdrowia” w ustawie nie ma. Wydaje się, iż ustawodawca nie sprostał problemom definicyjnym sektora zdrowia. Mimo, iż w uzasadnieniu nawiązał do art. 132(1)(b) i (c) dyrektywy 2006/112/WE (tak zwany Dyrektywy VAT), a również ukształtowanej w wyrokach ETS linii orzeczniczej, to jednak niedokładną pojęciem, kompletnie odmienną niż zastosowana w Dyrektywie VAT, spowodował poważne problemy interpretacyjne. Ponieważ jeżeli naprawdę od 01.01.2011 obszar ochrony zdrowia ma czytać literalnie ustawę VAT, to będzie miał z tym problem. Prawo powinno być jasne. Następny raz takim nie jest.


Czym jest VAT wkracza do ochrony zdrowia znaczenie w Leczenie V .