Co znaczy Companies Licencing

Co to jest LICENCING COMPANIES? Znaczenie Spółki usytuowane w krajach preferencyjnie traktujących wypłaty z tytułunależności licencyjnych. Definicja Companies Licencing słownik.

Czy przydatne?

Co to jest LICENCING COMPANIES

Definicja: Spółki usytuowane w krajach preferencyjnie traktujących wypłaty z tytułunależności licencyjnych, używania środków trwałych, udzielania patentów, praw autorskich, udostępniania informacji itp. pozwala uniknąć podatków u źródła, przy jednoczesnej kumulacji dochodów w raju podatkowym.