gain capital co to znaczy

Co oznacza CAPITAL GAIN? Czym jest Znaczy przyrost wartości danego składnika majątkowego uzyskany w.

Czy przydatne?

Definicja CAPITAL GAIN

Co to jest: (ang. "uzysk kapitałowy"); zarobek inwestora związany z obrotem papierami wartościowymi dokonywanym przez niego samego a wynikający z różnicy kursów.

Co oznacza: Znaczy przyrost wartości danego składnika majątkowego uzyskany w chwili jego sprzedaży albo transferu w porównaniu z jego wartością początkową. Poziom "capital gain" może być nawet znacząco wyższy niż zysk osiągnięty z podstawowej działalności firmy. Inflacja i wahania kursów walutowych mogą wywierać wpływ na realny uzysk kapitałowy