flow cash co to znaczy

Co oznacza CASH FLOW? Czym jest Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży albo innych.

Czy przydatne?

Definicja CASH FLOW

Co to jest: (ang. "aktywność gotówki"); rachunek przepływu kapitału służący do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub danego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Co oznacza: Przepływy te obejmują napływ pieniędzy ze sprzedaży albo innych tytułów i wypływy pieniędzy na płace, materiały, zaliczki. Cash flow znaczy także sposób wyodrębnienia funduszy w przedsiębiorstwie, który bazuje na uznaniu przychodów i kosztów tylko wtedy, gdy rzeczywiście nastąpi wpływ albo odpływ gotówki. Może być nieujemny bądź niekorzystny. nieujemny przepływ gotówki znaczy, iż więcej gotówki przychodzi niż wychodzi. niekorzystny przepływ gotówki znaczy, iż więcej gotówki wychodzi niż przychodzi