przywódcy cechy co to znaczy

Co oznacza CECHY PRZYWÓDCY? Czym jest Te cechy to:- silna osobowość, motywacja osiągnięć i zdolność.

Czy przydatne?

Definicja CECHY PRZYWÓDCY

Co to jest: cechy potrzebne menedżerowi do pełnienia roli przywódcy, tj. takiego wpływania na podwładnych, żeby jego polecenia zmieniające często i zasadniczo zakresy ich czynności były bez zastrzeżeń akceptowane i realizowane

Co oznacza: Te cechy to:- silna osobowość, motywacja osiągnięć i zdolność przekonywania;- intuicja i zdolność dostrzegania i rozwiązywania problemów w sposób kreatywny;- zdolność rozstrzygania sporów i łagodzenia i rozwiązywania konfliktów;- zdolność rozbudzania u podwładnych zaangażowania i chęci partycypacji w podejmowaniu decyzji;- dbałość o podwładnych i stwarzanie warunków dla ich osobistego rozwoju;- mocne poczucie sprawiedliwości i wytrwałe dążenie do jej przestrzegania i urzeczywistniania