inwestycyjny certyfikat co to znaczy

Co oznacza CERTYFIKAT INWESTYCYJNY? Czym jest Potwierdzają uczestnictwo w funduszu i pozwalają.

Czy przydatne?

Definicja CERTYFIKAT INWESTYCYJNY

Co to jest: papiery wartościowe emitowane przez zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne.

Co oznacza: Potwierdzają uczestnictwo w funduszu i pozwalają ustalić rozmiar należności, jaka z tytułu uczestnictwa przysługuje danemu uczestnikowi w danym momencie