popytu cenowa elastyczność co to znaczy

Co oznacza ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU? Czym jest Jest wyrażana w procentach, informując o ile proc.

Czy przydatne?

Definicja ELASTYCZNOŚĆ CENOWA POPYTU

Co to jest: miara wpływu zmian cen określonego dobra na zmianę popytu na dane dobro.

Co oznacza: Jest wyrażana w procentach, informując o ile proc. wymienił się popyt w wyniku zmiany cen. Jeśli zmiany cen nie powodują zmian popytu, to popyt na dane dobro jest nieelastyczny (sztywny). Jeśli wraz ze zmianą ceny określonego dobra proporcjonalnie wymienia się popyt na to dobro - jest on proporcjonalny względem ceny. Jeśli zmiany popytu są większe niż zmiany cen, popyt na to dobro jest elastyczny względem ceny