negatywna adapatcja habituacja co to znaczy

Co oznacza HABITUACJA (adapatcja negatywna)? Czym jest Habituacja regularnie pojawia się u osób.

Czy przydatne?

Definicja HABITUACJA (adapatcja negatywna)

Co to jest: stopniowy zanik lub słabnięcie reakcji organizmu na wielokrotnie powtarzający się bodziec.

Co oznacza: Habituacja regularnie pojawia się u osób pracujących w niekorzystnych warunkach fizycznego i psychospołecznego środowiska pracy, wykonujących pracę monotonną, uciążliwą.Habituacja skutkuje spadek aktywności, rezygnację, senność, obniżenie motywacji do działania