jakość życia pracy co to znaczy

Co oznacza JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY? Czym jest Zwiększanie wysiłków na rzecz podnoszenia jakości życia.

Czy przydatne?

Definicja JAKOŚĆ ŻYCIA W PRACY

Co to jest: koncepcja zwiększania udziału pracowników w życiu przedsiębiorstwa zasadzająca się na przekonaniu, że są oni odpowiedzialni, godni zaufania i zdolni do pozytywnych dokonań, jeśli posiadają niezbędne informacje oraz przeszkolenie.

Co oznacza: Zwiększanie wysiłków na rzecz podnoszenia jakości życia w pracy jest dyktowane poprzez uznanie (akceptację) dla podstawowych wartości ludzkich, jakimi są: bezpieczeństwo, sprawiedliwość, partnerstwo i postęp osobowości jednostki