papiery wartościowe co to znaczy

Co oznacza PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU? Czym jest emitowane poprzez Skarb.

Czy przydatne?

Definicja PAPIERY WARTOŚCIOWE DOPUSZCZONE DO PUBLICZNEGO OBROTU

Co oznacza: emitowane poprzez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski papiery wartościowe i posiadające zgodę KPWiG na wprowadzenie do publicznego obrotu