rentowności próg co to znaczy

Co oznacza PRÓG RENTOWNOŚCI? Czym jest znaczy taką rozmiar sprzedaży (wartościowo albo ilościowo.

Czy przydatne?

Definicja PRÓG RENTOWNOŚCI

Co oznacza: znaczy taką rozmiar sprzedaży (wartościowo albo ilościowo) by całkowity przychód pieniężny pokrył w całości wydatki (zmienne i stałe)