sposoby opracowania strategii co to znaczy

Co oznacza SPOSOBY OPRACOWANIA STRATEGII (MINTZBERG)? Czym jest 1. Sposób przedsiębiorczy - mocny.

Czy przydatne?

Definicja SPOSOBY OPRACOWANIA STRATEGII (MINTZBERG)

Co oznacza: 1. Sposób przedsiębiorczy - mocny lider podejmuje odważne, ryzykowne decyzje prowadząc się regularnie intuicją i doświadczeniem.2. Sposób dostosowawczy - reagowanie na poszczególne sytuacje stosunkowo ich pojawiania się, reakcje defensywne na zachowania konkurentów, dramatyczne skoki w warunkach niepewności.3. Sposób planowy - zachowania systematyczne i ustrukturyzowane, racjonalna ocena okazji i zagrożeń, mocne dążenie do wytyczonego kierunku.Nie ma najlepszego metody wyboru strategii dla wszystkich organizacji i w każdej sytuacji