inwestycyjny subemitent co to znaczy

Co oznacza SUBEMITENT INWESTYCYJNY? Czym jest 1. zobowiązuje się do nabycia na własny rachunek.

Czy przydatne?

Definicja SUBEMITENT INWESTYCYJNY

Co oznacza: 1. zobowiązuje się do nabycia na własny rachunek całości albo części papierów wartościowych oferowanych na rynku pierwotnym albo w pierwszej ofercie publicznej, na które nie złożono zapisów,2. nie będąca emitentem albo wprowadzającym strona umowy o subemisję inwestycyjną