informacji źródła co to znaczy

Co oznacza ŹRÓDŁA INFORMACJI? Czym jest Dla potrzeb kierowania mogą to być:- statystyki i.

Czy przydatne?

Definicja ŹRÓDŁA INFORMACJI

Co to jest: miejsca uzyskiwania danych i wiadomości potrzebnych do podjęcia określonych działań.

Co oznacza: Dla potrzeb kierowania mogą to być:- statystyki i wiadomości z badań naukowych;- książki, czasopisma fachowe, dzienniki urzędowe;- środki masowego przekazu;- biuletyny i gazety zakładowe;- wykłady specjalistyczne;- sieci komputerowe;- konferencje i narady naukowe;- sprawozdania z badań rynku;- wiadomości branżowe;- raporty służb pracujących na zewnątrz przedsiębiorstwa;- giełdy towarowe i wystawy;- reklamacje klientów i konferencje z klientami;- swoje badania rynku