innowacji źródła co to znaczy

Co oznacza ŹRÓDŁA INNOWACJI? Czym jest Źródła podażowe obejmują wszelakie idee, impulsy innowacyjne.

Czy przydatne?

Definicja ŹRÓDŁA INNOWACJI

Co to jest: przyczyny, impulsy, zespoły warunków powodujące powstanie innowacji. Można podzielić je na podażowe i popytowe.

Co oznacza: Źródła podażowe obejmują wszelakie idee, impulsy innowacyjne tkwiące w działalności naukowej i technicznej - innowacje są zdeterminowane bezpośrednio poprzez postęp edukacji i techniki, który przebiega wedle prawidłowościami właściwymi dla tych dziedzin.Źródła popytowe innowacji wypływają z potrzeb rynku, produkcji, ochrony środowiska naturalnego, sektora wojskowego.Innowacje są niejako podporządkowane potrzebom zgłaszanym poprzez rynek, produkcję, ochronę środowiska