niepewności źródła co to znaczy

Co oznacza ŹRÓDŁA NIEPEWNOŚCI? Czym jest Odznacza się pięć źródeł niepewności:- działania natury.

Czy przydatne?

Definicja ŹRÓDŁA NIEPEWNOŚCI

Co to jest: przyczyny powodujące, że decydent nie jest w stanie rozpoznać i przewidzieć różnych czynników wpływających na treść decyzji oraz jej konsekwencje.

Co oznacza: Odznacza się pięć źródeł niepewności:- działania natury (na przykład zdarzenia losowe w formie nieurodzaju czy klęsk żywiołowych powodujące braki surowcowe i przyrost cen, negatywne warunki geologiczne eksploatacji złóż i tym podobne);- rynek pracy (brak pracowników o pożądanych kwalifikacjach może utrudnić zastosowanie umiejętności produkcyjnych i realizację zamierzeń spółki);- relacje zagraniczne (przerwanie dostaw surowców, maszyn czy podzespołów, podniesienie norm jakościowych i tym podobne)));- zaplecze badawczorozwojowe (niepełne opracowanie produktu czy technologii wymagające prac adaptacyjnych);- niedostateczna wiedza i doświadczenie kierownictwa (ograniczone kompetencje, unikanie ryzyka, niechęć do nowości, wyuczona nieudolność i tym podobne)))))