dobowa zdolność produkcyjna co to znaczy

Co znaczy Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych? Czym jest Liczba wody jaka przy.

Czy przydatne?

Co to jest Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych

Definicja po angielsku: Capacity production of water-line facilities of twenty-four hours.

Definicja: Liczba wody jaka przy stanie urządzeń produkcyjnych istniejących nareszcie roku może być wyprodukowana pośrodku 24 godz. bez naruszenia równowagi ujęć i przy zachowaniu warunków i wymagań technicznych.Dobowa umiejętność produkcyjna całego wodociągu to jest liczba wody, jaka przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych wszystkich urządzeń istniejących nareszcie roku, jest to ujęć wody, stacji oczyszczania (uzdatniania) wody i pompowni, może być wyprodukowana pośrodku 24 godz.. Jeśli woda nie wymaga oczyszczania (uzdatniania) i przesyłana jest do sieci wodociągowej, wówczas jako dobową umiejętność produkcyjną całego wodociągu przyjmuje się dobową umiejętność produkcyjną ujęcia wody

Czym jest Dobowa zdolność produkcyjna urządzeń wodociągowych znaczenie w Słownik na D .