dochody gospodarstwa co to znaczy

Co znaczy Dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego z.

Czy przydatne?

Co to jest Dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego z realizowanej działalności gospodarczej (rolniczej i pozarolniczej)

Definicja po angielsku: Income of households with a holder of a private farm from business activity (agricultural and non-agricultural).

Definicja: Procentowy udział dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego z realizowanej działalności (rolniczej i pozarolniczej) wg rodzajów działalności. Obejmuje następujące rodzaje działalności: rolniczą związaną z uprawa roślin i chowem i hodowlą zwierząt, usługową z wykorzystaniem własnego sprzętu, leśnictwo, rybactwo śródlądowe, rybołówstwo morskie, produkcyjną (przetwórstwo produktów rolnych, przetwarzanie drewna, rękodzieło), handel, agroturystykę, wynajem pokoi, budownictwo, transport, magazynowanie, obsługa nieruchomości i wynajem maszyn, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i inną działalność;

Czym jest Dochody gospodarstwa domowego z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego z realizowanej działalności gospodarczej (rolniczej i pozarolniczej) znaczenie w Słownik na D .