dotacje celowe budżetu co to znaczy

Co znaczy Dotacje celowe z budżetu państwa? Czym jest Podlegające szczególnym zasadom rozliczania.

Czy przydatne?

Co to jest Dotacje celowe z budżetu państwa

Definicja po angielsku: Appropriated allocations from the state budget.

Definicja: Podlegające szczególnym zasadom rozliczania, opłaty budżetu państwa przeznaczone na finansowanie albo dofinansowanie:
a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
b) ustawowo ustalonych zadań, wykonywanych poprzez jednostki inne niż jednostki samorządu terytorialnego,
c) bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,
d) zadań zleconych do realizacji jednostkom sektora finansów publicznych i fundacjom i stowarzyszeniom,
e) wydatków realizacji inwestycji, o których mowa w art.74 ust.2 ustawy o finansach publicznych

Czym jest Dotacje celowe z budżetu państwa znaczenie w Słownik na D .