duchowieństwo co to znaczy

Co znaczy Duchowieństwo? Czym jest Ogół osób należących do stanu duchownego stanowiących.

Czy przydatne?

Co to jest Duchowieństwo

Definicja po angielsku: Clergy.

Definicja: Ogół osób należących do stanu duchownego stanowiących zhierarchizowaną wspólnotę złożoną z podporządkowanych sobie stopni, wyznaczonych zakresem posiadanej władzy kościelnej; tworzą one prezbiterium diecezji, pozostając w łączności z biskupem. Do duchowieństwa nie należą (w sensie ścisłym) członkowie wspólnot zakonnych, którzy wg prawa kanonicznego zajmują stanowisko odrębne od duchownych i laikatu

Czym jest Duchowieństwo znaczenie w Słownik na D .