gospodarcza działalność co to znaczy

Co znaczy Działalność gospodarcza? Czym jest Działalność - w rozumieniu regulaminów ustawy o.

Czy przydatne?

Co to jest Działalność gospodarcza

Definicja po angielsku: Economic activity.

Definicja: Działalność - w rozumieniu regulaminów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - zarobkowa, wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa i poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a również działalność zawodowa, realizowana w sposób zorganizowany i ciągły.1. Działalność gospodarcza musi być zorganizowana w sposób, na który składają się różne przedmioty takie jak:
- zgłoszenie rejestracji działalności,
- zgłoszenie żądania wpisu do rejestru REGON,
- zgłoszenie żądania nadania NIP,
- zgłoszenie obowiązku ubezpieczenia społecznego,
- założenie rachunku bankowego,
- wykorzystanie nakazanej poprzez prawo formy prawnej wykonywania tej działalności,
- ewentualne wystąpienie i uzyskanie wymaganego zezwolenia bądź koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej, a również
- organizacja kontaktów handlowych z innymi przedsiębiorcami albo odbiorcami towarów i usług (konsumentami) i tym podobne
2. Ciągłość wykonywania działalności gospodarczej wynika z zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ma świadczyć o względnie stałym zamiarze jej wykonywania, co nie wyklucza możliwości prowadzenia jej tylko sezonowo albo do czasu osiągnięcia postanowienia sobie poprzez przedsiębiorcę celu.
3. Działalność zawodowa to profesjonalna działalność polegająca na wykonywaniu zawodu. Jeżeli jest realizowana we własnym imieniu i na własny rachunek i w dziedzinie dotyczącym działalności gospodarczej staje się działalnością przedsiębiorcy. Osoby wykonujące wolne zawody zalicza się więc do kategorii osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców).
4. Działalność gospodarcza osoby fizycznej to jest działalność wpisana do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzona na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku i prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego (osoby fizyczne - wspólnicy firmy cywilnej nie podlegają odrębnej rejestracji w rejestrze podmiotów).
5. Działalność gospodarcza osoby prawnej albo jednostki nie mającej osobowości prawnej to jest wskazana w statucie podmiotu działalność realizowana poprzez podmiot dla osiągnięcia zysku.
6. Działalność gospodarcza może być zorganizowana w formie przedsiębiorstwa albo prowadzona w sposób niezorganizowany, jeżeli realizowana jest poprzez osobę fizyczną samodzielnie albo dzięki członków jej gospodarstwa domowego

Czym jest Gospodarcza Działalność znaczenie w Słownik na D .