innowacyjna działalność co to znaczy

Co znaczy Działalność innowacyjna? Czym jest Szereg działań o charakterze naukowym (badawczym.

Czy przydatne?

Co to jest Działalność innowacyjna

Definicja po angielsku: Innovation activities.

Definicja: Szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych albo istotnie ulepszonych produktów i mechanizmów. Wybrane z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, ale są konieczne do opracowania i wdrożenia innowacji.
Działalność innowacyjna może być prowadzona poprzez samo przedsiębiorstwo na jego własnym terenie (wewnątrz spółki) albo może bazować na nabyciu dóbr, usług, w tym usług konsultingowych, bądź wiedzy ze źródeł zewnętrznych (bywa to określane jako nabycie technologii zewnętrznej w formie materialnej bądź niematerialnej).kluczowe rodzaje działalności innowacyjnej (źródła innowacji):
1) działalność B+R,
2) zakup gotowej wiedzy w formie patentów, licencji, usług technicznych, i tym podobne (tak zwany technologia niematerialna - disembodied technology),
3) nabycie ((tak zwany technologii materialnej (embodied technology), tzn. "innowacyjnych" maszyn i urządzeń, normalnie o podwyższonych parametrach technicznych, niezbędnych do wdrożenia nowych mechanizmów i produkcji nowych wyrobów

Czym jest Innowacyjna Działalność znaczenie w Słownik na D .