pracy koszty co to znaczy

Co znaczy Koszty pracy? Czym jest Suma wynagrodzeń (brutto) i pozostałych kosztów, w tym również.

Czy przydatne?

Co to jest Koszty pracy

Definicja po angielsku: Labour costs.

Definicja: Suma wynagrodzeń (brutto) i pozostałych kosztów, w tym również składek na: ubezpieczenia socjalne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, poniesionych poprzez pracodawcę w celu pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia kadr

Czym jest Pracy Koszty znaczenie w Słownik na K .