młode bydło stanowiące co to znaczy

Co znaczy Młode bydło stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)? Czym jest Samce.

Czy przydatne?

Co to jest Młode bydło stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni)

Definicja po angielsku: Young cattle owned by employees (members of co-operatives).

Definicja: Samce (byczki) i samice (jałówki) bydła domowego w wieku 1-2 (nie ukończonych) lat z przeznaczeniem na rzeź albo do dalszego chowu (na remont stada), stanowiące własność pracowników gospodarstwa państwowego, spółdzielczego, firmy z udziałem mienia sektora publicznego albo prywatnego i odchowywane na paszach wyprodukowanych na działkach deputatowych albo z wykorzystaniem deputatu paszowego

Czym jest Młode bydło stanowiące własność pracowników (członków spółdzielni) znaczenie w Słownik na M .