gruntów pozostałych co to znaczy

Co znaczy Powierzchnia pozostałych gruntów? Czym jest Do powierzchni pozostałych gruntów.

Czy przydatne?

Co to jest Powierzchnia pozostałych gruntów

Definicja po angielsku: Area of other lands.

Definicja: Do powierzchni pozostałych gruntów wchodzących w skład gospodarstwa zalicza się grunty będące pod zabudowaniami, podwórzami, placami i ogrodami ozdobnymi, parkami, powierzchnię wód śródlądowych (własnych i dzierżawionych), rowów melioracyjnych, powierzchnię porośniętą wikliną w stanie naturalnym, powierzchnię terenów bagiennych, powierzchnię innych gruntów użytkowych (torfowiska, żwirownie), powierzchnię łąk i pastwisk nieużytkowanych i nieużytków (w tym gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych), powierzchnię przeznaczoną dla rekreacji (na przykład lokalizowaną wokół domu)

Czym jest Gruntów Pozostałych Powierzchnia znaczenie w Słownik na P .