pracujący według danych co to znaczy

Co znaczy Pracujący według danych podmiotów gospodarki narodowej? Czym jest Osoby wykonujące pracę.

Czy przydatne?

Co to jest Pracujący według danych podmiotów gospodarki narodowej

Definicja po angielsku: Employed persons according to enterprise surveys.

Definicja: Osoby wykonujące pracę przynoszącą im zarobek (w formie wynagrodzenia za pracę) albo dochód.
Do pracujących zalicza się:
1) osoby zatrudnione na podstawie relacji pracy (umowy o pracę, powołania, wyboru albo mianowania),
2) pracodawców i pracujących na własny rachunek, a mianowicie:
a) właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), jest to pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych o pow. użytków rolnych do 1 ha i ponad 1 ha i indywidualnych właścicieli zwierząt gospodarskich nieposiadających użytków rolnych z pewnymi wyłączeniami od 2002 roku, jest to bez osób produkujących raczej albo wyłącznie na swoje potrzeby na powyższych wielkościach działek,
b) właścicieli i współwłaścicieli (z wyłączeniem wspólników firm, którzy nie pracują w firmie; łącznie z pomagającymi członkami rodzin) jednostek prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie,
c) inne osoby pracujące na własny rachunek, na przykład osoby wykonujące wolne zawody,
3) agentów pracujących na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin i osobami zatrudnionymi poprzez agentów),
4) osoby wykonujące pracę nakładczą,
5) członków spółdzielni produkcji rolniczej,
6) duchownych pełniących wymagania duszpasterskie,
7) pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa publicznego

Czym jest Pracujący według danych podmiotów gospodarki narodowej znaczenie w Słownik na P .