produkcja żywca rzeźnego co to znaczy

Co znaczy Produkcja żywca rzeźnego - bydło pozostałe? Czym jest Produkcja żywca rzeźnego wołowego.

Czy przydatne?

Co to jest Produkcja żywca rzeźnego - bydło pozostałe

Definicja po angielsku: Production of animals for slaughter - other cattle.

Definicja: Produkcja żywca rzeźnego wołowego (w sztukach, decytonach) obejmująca łącznie bydło dorosłe, jest to bez cieląt w wieku poniżej 1 roku, uzyskana w momencie sprawozdawczym w gospodarstwie rolnym, na którą złożona jest ubój w gospodarstwie (ubój gospodarczy) bydła dorosłego i sprzedaż żywca bydła rzeźnego do skupu (do przedsiębiorstw przemysłu mięsnego) i innym odbiorcom

Czym jest Produkcja żywca rzeźnego - bydło pozostałe znaczenie w Słownik na P .