wodnych melioracji urządzenia co to znaczy

Co znaczy Urządzenia melioracji wodnych? Czym jest Urządzenia wykorzystywane do regulacji stosunków.

Czy przydatne?

Co to jest Urządzenia melioracji wodnych

Definicja po angielsku: Water draing eguipment.

Definicja: Urządzenia wykorzystywane do regulacji stosunków wodnych w glebie. Do urządzeń tych zalicza się mechanizm rowów odwadniających albo nawadniających glebę albo sączków (drenów) umieszczonych w gruncie. Na sporych kompleksach pól uprawnych albo łąk i pastwisk służące są urządzenia techniczne używane przy regulacji niewielkich cieków wodnych (różnego rodzaju przepusty i zastawki). Do urządzeń melioracyjnych zalicza się również urządzenia nawadniające w formie deszczowni ciśnieniowych stacjonarnych albo przenośnych

Czym jest Wodnych Melioracji Urządzenia znaczenie w Słownik na U .