personal identification co to znaczy

Co znaczy PIN (ang. Personal Identification Number)? Definicja numer identyfikujący posiadacza.

Czy przydatne?

Co to jest PIN (ang. Personal Identification Number)

Obszar inwestycyjny: karty.

Definicja: Osobisty numer identyfikujący posiadacza karty; zastępuje jego podpis i jest niezbędny do przeprowadzania wszelkich transakcji z użyciem karty; jeden ze sposobów zabezpieczenia karty. Kod PIN jest specjalnym numerem składającym się najczęściej z czterech cyfr (w Polsce), który jest generowany przez bank do wydawanej przez niego karty. Kod PIN służy do potwierdzania transakcji wykonywanych w bankomatach i niektórych punktach handlowo-usługowych wyposażonych w specjalne terminale POS. Dokonując transakcji w takich miejscach podajemy kod PIN, który potwierdza, że transakcje wykonuje posiadacz karty. W miejscach gdzie do dokonania transakcji kod PIN nie jest wymagany, sposobem potwierdzenia jest złożenie przez posiadacza karty podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonym na karcie.

Czym jest PIN (ang. Personal znaczenie w Słownik karty P .