ugoda co to znaczy

Co znaczy Ugoda? Definicja porozumienie, umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne.

Czy przydatne?

Co to jest Ugoda

Obszar inwestycyjny: windykacyjne.

Definicja: porozumienie, umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać; ugoda może być zawarta także przed sądem (ugoda sądowa)

Czym jest Ugoda znaczenie w Słownik windykacyjne U .