parlament europejski sprawie co to znaczy

Co to jest Parlament Europejski w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego. Czym jest projekt.

Czy przydatne?

Parlament Europejski w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego - definicja

Co znaczy: Na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego 4 grudnia przyjęto projekt regulacji, która umożliwi wprowadzenie od czerwca 2004 r. europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Warunkiem jest ujednolicenie i uproszczenie obowiązujących regulaminów, co zakłada przyjęta poprzez parlamentarzystów klasyfikacja. Do projektu zgłoszonego poprzez Komisję Europejską wprowadzono mało poprawek, raczej o charakterze technicznym. Komisarz do spraw socjalnych i zatrudnienia Anna Diamantopoulou ma więc nadzieję, iż prace legislacyjne nad tą regulacją zakończą się jeszcze przed upływem włoskiego przewodnictwa w UE. Aktualnie mieszkańcy UE, którzy chcą skorzystać z opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim, muszą postarać się od swojego ubezpieczyciela o specjalne dokumenty - E111, E128, E110 i E119 - w zależności od rodzaju pobytu i kategorii świadczeń. Karta ubezpieczenia zdrowotnego, którą proponuje Komisja Europejska, zastąpi wszystkie te formularze i znacząco ułatwi korzystanie z opieki zdrowotnej za granicą. Karta ma być wprowadzana fazami. Najpierw, od czerwca 2004 r. zastąpi ona jedynie formularze E111, które są aktualnie wymagane w trakcie pobytów krótkotrwałych, na przykład wyjazdów wakacyjnych. Potem karta będzie służyć także studentom i osobom zatrudnionym za granicą. Kartę w formie elektronicznej planuje się wprowadzić do roku 2008. Warunkiem wprowadzenia jednolitej karty ubezpieczenia zdrowotnego jest jednak zmiana obowiązujących aktualnie regulacji dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych i socjalnych (EEC/1408/71 and EEC/574/72). Projekt regulacji, którą zajął się Parlament Europejski, ma właśnie na celu ujednolicenie praw wszystkich osób ubezpieczonych i uproszczenie procedur. źródło: www.mp.pl/kurier

Definicje jak Parlament Europejski w sprawie karty ubezpieczenia zdrowotnego znaczenie w Słownik na P.