kamsoft dokumentacja co to znaczy

Co to jest Kamsoft: dokumentacja bezpieczeństwa danych. Co znaczy: dokumentacja bezpieczeństwa.

Czy przydatne?

Kamsoft: dokumentacja bezpieczeństwa danych definicja

Co znaczy:

Placówki medyczne korzystają z produktów KamsoftKamsoft: dokumentacja bezpieczeństwa danych

spółka Kamsoft Spółka akcyjna będąca od wielu lat dostawcą oprogramowania medycyny i farmacji, przez wzgląd na rodzącym się zapotrzebowaniem przygotowała rozwiązanie pozwalające na opracowanie i wdrożenie dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych – usługę KS-BDO.
W ramach usługi KS-BDO certyfikowani konsultanci opracowują i pomagają we wdrożeniu dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych. Przy ich współpracy następuje identyfikacja obszarów, które zarówno w organizacji jak i w infrastrukturze technicznej powinny zostać dostosowane do wymagań prawa. W razie mechanizmu informatycznego konsultanci weryfikują jego konfigurację i proponują stosowne procedury bezpieczeństwa - pomagają wykorzystać w praktyce treści zawarte w opracowanej dokumentacji bezpieczeństwa danych osobowych.

Kwestią wymagającą podkreślenia jest także fakt związany z koniecznością dokonywania ciągłej aktualizacji dokumentacji, w ślad za zmianami dokonującymi się w prawie i wewnątrz apteki i placówki zdrowotnej. W razie współpracy z konsultantem KS-BDO aktualizacja jest dokonywana w odpowiednim czasie i w wielu sytuacjach automatycznie. Skonfigurowany poprzez konsultanta KS-BDO mechanizm informatyczny pracujący w aptece czy przychodni jest w stanie sam sygnalizować konieczność przeprowadzenia niezbędnej aktualizacji.

- Problem związany z ochroną danych osobowych jest coraz częściej dostrzegany poprzez naszych klientów. Brak specjalistycznej wiedzy i znajomości wszystkich regulaminów prawnych skutkuje, iż coraz więcej podmiotów poszukuje pomocy u doświadczonych doradców. stwierdza Łukasz Guzik, kierownik projektu BDO.

Apteki to pierwsze z placówek opieki zdrowotnej, które zauważyły potrzebę profesjonalnej ochrony danych swoich klientów. One także coraz liczniej korzystają z proponowanego poprzez Kamsoft rozwiązania.

W świetle Ustawy o ochronie danych osobowych, dane przetwarzane w aptekach i placówkach opieki zdrowotnej, mają charakter danych osobowych wrażliwych (art. 27 ust. 1 ustawy), bo dotyczą danych o stanie zdrowia. Przetwarzanie takich danych zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej, musi spełniać wszystkie kryteria legalności, a jednym z tych mierników jest właściwe zabezpieczenie przetwarzanych danych.


Czym jest Kamsoft: dokumentacja znaczenie w Leczenie K .