lubuskie prezes wciąż co to znaczy

Co to jest Lubuskie: Prezes NFZ wciąż nie rozpatrzył skargi. Co znaczy: ciągle nie rozpatrzył.

Czy przydatne?

Lubuskie: Prezes NFZ wciąż nie rozpatrzył skargi definicja

Co znaczy:

Konkursy na ratownictwo medyczneLubuskie: Prezes NFZ ciągle nie rozpatrzył skargi

Skargi Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego i Szpitala im. R. Śmigielskiego w Skwierzynie do prezesa NFZ, dotyczące nieprawidłowości związanych z konkursami na ratownictwo medyczne, nadal czekają na rozpatrzenie. Minęły już dwa miesiące od ich złożenia.
Placówki, które złożyły skargę, należą do Grypy Nowy Szpital. Ich zdaniem konkursy na ratownictwo medyczne zostały przeprowadzone w sposób naruszający obowiązujące regulaminy. W skardze szpitale zwracają uwagę na to, iż mechanizm informatyczny kontraktujący ratownictwo umożliwiał uzyskanie innej punktacji niż określona w Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 13/2011/DSOZ.


Skarga w tej sprawie została złożona 27 lipca 2011. Skarga, wedle KPA, powinna zostać rozpatrzona pośrodku ustawowych 30 dni (a więc do końca sierpnia 2011). W ostatnich dniach centrala NFZ poinformowała jednak, iż wydłuża czas postępowania administracyjnego o następne 2 miesiące.


Artur Malejka, dyrektor krośnieńskiego szpitala, wielokrotnie zwracał uwagę na to, iż w konkursie mającym wyłonić podmiot realizujący kontrakt na ratownictwo medyczne dla powiatu krośnieńskiego doszło do błędów w przeliczeniu punktacji ofert. Zdaniem dyrekcji to są kompletnie oczywiste błędy matematyczne, których ujawnienie powinno natychmiast doprowadzić do unieważnienia konkursu.


Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podtrzymał własną decyzję, o przyznaniu kontraktu Pogotowiu Żarskiemu, mimo że przeliczenie punktacji jest niezgodne z Zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 13/2011/DSOZ. W konsekwencji tej decyzji Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego stracił kontrakt na pogotowie. - Wg mnie istnieje niebezpieczeństwo, iż trzeba będzie unieważnić wszystkie konkursy, przeprowadzone w całej Polsce. Grozi to destabilizacją mechanizmu państwowego ratownictwa medycznego w Polsce - uważa Artur Malejka.
Czym jest Lubuskie: Prezes NFZ wciąż znaczenie w Leczenie L .