neuca nowoczesne centrum co to znaczy

Co to jest Neuca: nowoczesne centrum logistyczne. Co znaczy: logistyczne Neuca, spółka.

Czy przydatne?

Neuca: nowoczesne centrum logistyczne definicja

Co znaczy:

Nowy magazyn leków w Ołtarzewie



Neuca: nowoczesne centrum logistyczne





Neuca, spółka farmaceutyczna zajmująca się dystrybucją leków do szpitali i aptek, otworzyła najnowoczesniejsze centrum logistyczne w branży. Zlokalizowany w podwarszawskim Ołtarzewie magazyn obejmuje swoim zasięgiem apteki z 40 procent terytorium Polski.








Nowo otwarte centrum jest największym w pełni zautomatyzowanym magazynem ekipy Neuca. Przedmiot ma powierzchnię 18 tys. mkw. Inwestycja została zrealizowana w systemie BTS (build to suit). Magazyn wyposażono w najnowocześniejsze technologie wspierające logistykę, dzięki czemu jego wydajność wyniesie do 300 tys. linii produktów na dobę. Dodatkowo magazyn został tak zaprojektowany, iż możliwa jest jego rozbudowa w przyszłosci. Gdyby tak się stało, wydajność tego centrum logistycznego zwiekszyłaby się o następne 100 – 150 tys. linii produktów na dobę.

Neuca to ekipa powiązanych ze sobą kapitałowo spółek, oferujących szereg usług i produktów na rynku zdrowia w Polsce. Kluczowe obszary działalności to hurtowa sprzedaż farmaceutyków do szpitali i do aptek, a również nowoczesny serwis logistyczny, usługi marketingowe i reklamowe dla rynku farmaceutycznego, swoje programy partnerskie dla aptek niezależnych, usługi IT dla aptek, jak także swoje produkty farmaceutyczne.

W ramach ekipy kapitałowej funkcjonuje kilkanaście firm zależnych. Siedzibą centrali spółki jest Toruń. W dwóch programach partnerskich dla aptek (o nazwach„Świat Zdrowia” i „Apteki Dobrych Cen”) uczestniczy powyżej 2,5 tysiąca placówek. Udział ekipy w sprzedaży leków na koniec 2009 roku wynosił 31,3 proc..

Neuca odnotowała 4,5 mld zł przychodów ze sprzedaży poprzez trzy kwartały 2010 roku. Dało to przyrost o 537 mln zł w porówaniu do analogicznego okresu w roku 2009. Zysk z działalności operacyjnej ekipy w roku 2010 wyniósł 45 mln zł w momencie od 1 stycznia do 30 września 2010 roku. To jest mniej o 3 mln zł niż w tym samym okresie roku 2009.










Czym jest Neuca: nowoczesne centrum znaczenie w Leczenie N .