rejestrowany obrót usług co to znaczy

Co to jest Rejestrowany obrót usług medycznych. Co znaczy: usług medycznych W Polsce jest 15,7 tys.

Czy przydatne?

Rejestrowany obrót usług medycznych definicja

Co znaczy:

Wpływy gotówkowe od osób fizycznychRejestrowany obrót usług medycznych

W Polsce jest 15,7 tys. NZOZ-ów i ok. 100 tys. zarejestrowanych praktyk lekarskich. Tylko 5,5 tys. zakładów ma podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a 590 - na usługi szpitalne.
Te placówki i praktyki, których obroty roczne przekroczą 40 tys. zł., wszystkie przychody od osób fizycznych wpływających w gotówce będą musiały zapisywać od maja 2011 roku dzięki kasy fiskalnej.

Próg 40 tys. zł dotyczy przychodów wyłącznie gotówkowych i pochodzących od klientów indywidualnych w razie, kiedy nie jest prowadzona ich pełna księgowość. Znaczy to, iż NZOZ-y i firmy posiadające umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia nie będą wliczać do progu 40 tys. zł wartości tych kontraktów. Podobnie nie trzeba będzie ewidencjonować wpływów za pośrednictwem poczty, czy przelewu bankowego. Znacząco zawęża się więc liczba placówek medycznych, które będą musiały zainstalować kasę fiskalną. Jednak z drugiej strony prawo nie umożliwia odmowy przyjęcia pieniędzy w formie gotówki, a więc zawsze może pojawić się prawdopodobieństwo, iż pacjent właśnie w ten sposób ureguluje płatność za usługę. Równocześnie próg 40 tys. zł znaczy miesięcznie obrót na poziomie 3,3 tys. zł, a więc około 150 zł na dzień, co jest średnią ceną wizyty. Prawdopodobnie więc przewarzająca część NZOZ-ów i prywatnych gabinetów lekarskich będzie musiała kupić i zainstalować urządzenia ewidencjonujące przychody.

Rozporządzenia nie będzie

Obowiązek wyszczególniania udzielonych świadczeń medycznych na paragonach fiskalnych nie będzie dotyczył tych usług, które udzielane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, aczkolwiek i taka opcja mogła być rozważana poprzez Ministerstwo Finansów. Jednak świadczenie udzielane w ramach ubezpieczenia powszechnego jest dla pacjenta bezpłatne i nie byłoby wiadomo, z jaką stawką musiałby być paragon i komu powinien być wręczony - pacjentowi czy Funduszowi jako załącznik do faktury. Pozwoliłoby to jednak na wystandaryzowanie opisów poszczególnych czynności medycznych podejmowanych poprzez lekarza w czasie wizyty w zależności od leczonego schorzenia, szczególnie w razie procedur szpitalnych. W kontraktach NFZ ustala gdyż, jeżeli wyceniana jest poszczególna ścieżka leczenia, konkretne czynności, nawet opcje służących leków, które się na nią składają. Lekarze kierujący firmy medyczne, przychodnie, małe szpitale zauważają nawet, iż leczenie w warunkach prywatnych jest bardziej elastyczne, ponieważ jeżeli doktor stwierdzi u pacjenta potrzebę wykorzystania danego środka, wykonania danej czynności, czy wyboru takiej, a nie innej formy leczenia to to zwyczajnie robi, gdy w czasie gdy sztywne procedury NFZ nie pozwalają na improwizację. Z drugiej jednak strony skutkuje to trudność w katalogowaniu czynności medycznych, które należy wyszczególniać na kasie fiskalnej, ponieważ może ich być setki, z wieloma opcjami. Tym bardziej, iż Ministerstwo Finansów nie przewiduje wydania rozporządzenia technicznego regulującego sprawy nazewnictwa usług medycznych. Z uzyskanych informacji wynika, iż MF preferowałoby, by środowisko medyczne samodzielnie wypracowało takie standardy. Spółki, które oferują urządzenia do ewidencjonowania przychodów, nie są w czasie gdy pewne, czy programy wykorzystywane do opisu usług medycznych powinny zawierać wyszczególnienie każdej możliwej czynności medycznej, pełnych procedur w zależności od metod leczenia stosowanego w konkretnych sytuacjach, czy powinny być zgodne z nomenklaturą NFZ, czy także słowników medycznych wykorzystywanych lekarzom do orientowania się w możliwych diagnozach przy występowaniu ustalonych objawów.

Diabeł tkwi w szczegółach

Ministerstwo Finansów nie narzuca metody przygotowania cenników medycznych. Każdy doktor kierujący praktykę w zależności od świadczonych usług, specjalności samodzielnie przygotowuje cennik, a wpisy na kasie fiskalnej powinny umożliwiać identyfikację udzielonego świadczenia. W przypadku trudności MF podpowiada, iż można ręcznie wpisać szczegóły usługi, jeżeli odbiega ona od tych świadczonych standardowo, ponieważ kasy powinny mieć taką opcję. Naczelną zasadą jest jednak sposobność rozeznania się zarówno poprzez pacjenta, jak i poprzez urzędnika skarbowego, co konkretnie zostało wykonane i za jaka kwotę. Równocześnie wskazówką mogą być procedury opracowane poprzez NFZ, lub cenniki usług dotychczas świadczonych. Jednak o ile NFZ na potrzeby kontraktów szpitalnych stosuje opisy bardzo szczegółowe łącznie nawet, jak w razie procedur kardiologii inwazyjnej, z uzależnieniem wyceny od ilości dni spędzonych w szpitalu, o tyle świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej płacone są ryczałtowo nawet bez konieczności weryfikacji, czy dana osoba pojawiła się na wizycie, czy także nie, aczkolwiek i w ramach POZ doktor może wypisać jedynie receptę, lecz i wykonać zastrzyk. Wg niektórych specjalistów prawdopodobieństwo, iż katalogi świadczeń medycznych, które miałyby następnie służyć jako podstawa do wprowadzenia i wycenienia usług na urządzeniu ewidencjonującym wpływy, byłby opracowywany na bazie słowników medycznych IDC 9 i IDC 10 jest nikły. Słowniki służą gdyż do rozpoznania danego schorzenia przy występujących objawach, ustalenia możliwej opcji leczenia, a nie wyszczególnienia podejmowanych czynności. Czym innym jest wskazówka dotycząca na przykład zaopatrzenia lewej ręki w przypadku złamania, czym innym działania, które mają służyć osiągnięciu celu. Te w różny sposób mogą prowadzić do jego wykonania. Oprócz tego podejmując czynności medyczne doktor równocześnie zużywa materiały i towary medyczne, dzięki których leczy. I to również stanowi o jego kosztach i na tej podstawie można ustalić marżę i z powodu cenę danej usługi. Z drugiej jednak strony IDC 9 znaczy poszczególne procedury medyczne podejmowane w przypadku rozpoznania oznaczonego kodem IDC 10. I procedury te przewidują już opcje, aczkolwiek dopiero na ich podstawie są tworzone katalogi jednorodnych grup pacjentów stanowiące bazę do rozliczeń. Jak zatem będzie wyglądał katalog świadczeń?

Możliwe opcje rozliczeń

Wg Łukasza Zalickiego z Ernst and Young lekarze w praktyce będą rozliczać tak zwany pełne świadczenia medyczne, gdyż trudno właśnie wyszczególniać konkretne czynności. lecz Zalicki zastrzegł, iż nie wiadomo, czy tak rzeczywiście będzie. Lekarze mogliby w takiej sytuacji oceniać pewien wachlarz możliwych czynności służących w przypadku na przykład złamania ręki, czy w przypadku określonej wady wzroku, szacować wydatki, uśredniać i na tej podstawie przygotowywać cennik później wprowadzany do urządzenia ewidencjonującego. I tak może to wywołać zróżnicowanie cen, lecz regularnie niższe mogą równocześnie oznaczać wykorzystywanie gorszych materiałów medycznych, jeżeli ich rodzaj i cena nie zostaną wyszczególnione do informacje pacjenta na paragonie. Stwarza to również pokusę zawyżania rzeczywistych wydatków, by płacić niższy podatek. A przecież wprowadzenie kasy fiskalnej implikuje czynność taką, jaką jest fiskalizacja, a więc właśnie zapisanie bez możliwości zmiany w pamięci kasy, czy także drukarki skonfigurowanej z komputerem wszystkich czynności, produktów medycznych, które później sprzedawane są pacjentom. Stanowi to podstawę do ewidencjonowania wpływów i wyliczania podstawy opodatkowania.

Materiały medyczne

Zdaniem innych specjalistów być może pojawi się definicja produktu medycznego, który będzie zawierał w sobie wszystkie wydatki powiązane z daną usługą, zarówno te niematerialne wynikające z wiedzy lekarza, jak i materialne wynikające ze zużycia materiałów medycznych niezbędnych w czasie leczenia. To może kształtować ceny w zależności od jakości wiedzy medycznej i jakości służących materiałów. Podobnie już odbywa się w stomatologii, gdzie wypełnienie zęba może być zrobione amalgamatem albo także światłoutwardzalnym materiałem. Cena każdego różni się. Ta logika jednak doprowadziłaby do konieczności wyszczególniania na paragonach wszystkich czynności lekarskich i wszystkich materiałów składających się na leczenie konkretnego schorzenia. Może pojawić się jednak trudność wyceny nawet zwykłego zastrzyku, gdyż liczba zużywanego środka leczniczego może zależeć od wagi pacjenta. Ponadto towary medyczne objęte są 7-procentową kwotą podatku VAT, w trakcie gdy usługi są z niego zwolnione.

Fiskalizacja

Fiskalizacja kasy to jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończona wydrukiem dobowego raportu fiskalnego. znaczy to, poruszanie się poprzez lekarza w pewnych ramach wynikających z rodzaju programu komputerowego, który uwzględnia taką, czy inną liczbę czynności i materiałów - pozycji możliwych do wpisania, sposobność wpisywania krótszych albo dłuższych nazw. doktor, który nie uwzględni w programie kasy określonej usługi nie będzie mógł wystawić na nią paragonu, czyli w praktyce jej wykonać, ponieważ kopie paragonów muszą być przechowywane. Od zakupu kasy do momentu jej fiskalizacji wszystkie czynności realizowane na kasie mają charakter szkoleniowy. Od momentu fiskalizacji wszystkie czynności zarejestrowane w kasie są trwale zapamiętane i wspólnie z raportem dobowym zapisywane do niekasowalnej pamięci fiskalnej.

- Dane te są zapisywane w formie sumarycznej, a więc z rozbiciem na poszczególne kwoty podatkowe. Nie jest rejestrowana w pamięci sprzedaż poszczególnych usług, a jedynie ich ogólna suma z danego dnia, wspólnie z ilością wystawionych paragonów i tym podobne- mówi Piotr Chronowski z spółki Novitus. Każda kasa musi zostać zgłoszona i zarejestrowana poprzez właściwy urząd skarbowy. Urząd skarbowy nadaje każdej kasie numer ewidencyjny. w przypadku jej awarii nie można prowadzić sprzedaży - chyba, iż do dyspozycji jest kasa rezerwowa.

Niepotrzebne detale

- Ministerstwo Finansów nie przewidziało jakichkolwiek innych programów wewnętrznych kas i zasad działania kas dla lekarzy w relacji do zwyczajnych podatników. Przez wzgląd na tym lekarze będą posiadać zwyczajne kasy i na zwyczajnych kasach będą prowadzić rejestrację usług medycznych i badań laboratoryjnych - mówi Piotr Marzec z spółki Novitus.- Tu istotna może okazać się liczba znaków zarezerwowana przy wpisywaniu nazwy usługi. Optymalną długością jest 18 znaków, mniejsza może okazać się niewystarczająca.

znaczy to, iż w interesie lekarzy będzie wprowadzanie pozycji jak w najwyższym stopniu wnikliwie opisanych. Tyle, iż w detalach może zgubić się pacjent, ponieważ jego umiejętność weryfikacji zasadności podejmowanych czynności może być przecież ograniczona. Podobnie może to rodzić pokusę zbytniej drobiazgowości, która w rezultacie spowoduje zamęt zamiast rzetelnej wyceny świadczenia i uzyskiwanego wpływu za jego wykonanie.

Najważniejsza cena i nazwa

Ministerstwo Finansów podpowiada, iż podobne problemy mają warsztaty samochodowe, które naprawiają różne marki samochodów, do napraw używają różnych części, a sposób naprawy także może zależeć od wiedzy mechanika. a jednak radzą sobie z ewidencją przychodów, czy sklepy. Można sprzedawać jajka różnej wielkości, lecz wtedy należałoby to wyróżnić przy rejestracji wpływów w zależności od tego, jak spore jajko jest w ofercie, aczkolwiek cały czas to jest ten sam wytwór. Cena powinna więc odzwierciedlać wiedzę, zużyte materiały zastosowane przy konkretnym rozpoznaniu medycznym. Nazwa usługi i ustalona cena rejestrowana na kasie mogą węc stanowić pewną wypadkową czynności koniecznych do zrealizowania świadczenia. Wyjątkami, które pozwolą na szczegółowe rozliczenie, są badania laboratoryjne i z zakresu diagnostyki obrazowej, aczkolwiek i tu mogą pojawić się wątpliwości i ograniczenia. ponieważ tomograf komputerowy może mieć 16 warstw i 64 warstwy, a więc rozpoznawać zmiany w organizmie z różną dokładnością. Podobnie rezonans magnetyczny. Czy pacjent będzie musiał się nauczyć, jak ocenić jakość oferowanych świadczeń medycznych, czy spółki oferujące urządzenia ewidencjujące dochody i oprogramowanie do świadczeń medycznych są przygotowane na wyzwania powiązane z rynkiem medycznym odnośnie odpowiedzialności, jaką niesie fiskalizacja i wprowadzenie ewidencjonowania przychodów? spółki produkujące kasy fiskalne unikają odpowiedzi wprost, lecz zwracają uwagę na parametry oferowanych poprzez nich urządzeń i programów z nimi współpracujących. Kasy fiskalne mogą pomieścić ok. od ok. kilku tys. różnych pozycji do nawet 15 tys., jak wynika ze specyfikacji technicznej kasy oferowanej poprzez firmę Posnet. w razie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej może to być zbyt niewiele, lecz wtedy producenci mówią, iż drukarka fiskalna może współpracować z komputerem, a producenci oprogramowania, iż w ofercie mają specjalne programy przeznaczone zarówno do laboratoriów diagnostycznych, jak i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a również programy szpitalne.

Opcje zapisu

Lekarze kierujący NZOZ-y mieli wątpliwości, czy fakt zwolnienia usług medycznych z podatku VAT nie utrudni rejestracji przychodów, które przecież miały służyć wyliczeniu wielkości tego podatku. Zdaniem producentów jednak nie powinno to stanowić problemu, gdyż programy w kasach fiskalnych takie opcje uwzględniają. Producenci kas fiskalnych i drukarek współpracujących w komputerami umożliwiają zapisywanie usług zarówno na urządzeniach funkcjonujących samodzielnie, takich jakim jest właśnie kasa fiskalna, jak i na urządzeniach skonfigurowanych z komputerem, a umożliwiających zastosowanie już zainstalowanych aplikacji do celów medycznych. Z punktu widzenia spełnienia obowiązku ewidencji obrotu na potrzeby wyliczenia podatku cel zostaje spełniony.

- Urządzenia skonfigurowane z komputerem mogą być bardziej przydatne dla większych placówek, oferujących szerszą gamę usług albo oferujących ich wiele, lecz w określonej specjalizacji - mówi Marek Naumowicz z spółki Posnet. - Nasze drukarki pozwalają na wprowadzenie 250 tys. pozycji, z których nazwa każdej może składać się z 40 znaków plus możliwej dodatkowej linii opisu.

Iwona Jary z spółki Upos zgadza się, iż drukarki będą bardziej przydatne w miejscach z sporą ilością asortymentu, a więc szerokim wachlarzem usług medycznych. - Pojemność bazy towarowej naszych drukarek to min. 350 000 tys. pozycji, a liczba nazw towarów jest tworzona automatycznie w trakcie sprzedaży- mówi Iwona Jary.

Producenci oferują również elektroniczną kartę zapisu danych, która ułatwia przechowywanie danych zapisanych po wykonywaniu usług. Na takiej karcie można przechować zawartość przynajmniej kilku tys. rolek papieru. O ile gdyż paragon, która ma zostać wręczony pacjentowi, trzeba wydrukować, o tyle jego kopię można przechowywać na elektronicznym nośniku, o ile kasa fiskalna technicznie jest przygotowana na taką opcję. Drukować i przechowywać należy jedynie raport dobowy, który zawiera zbiorczą kwotę wszystkich przeprowadzonych pośrodku dnia transakcji gotówkowych.


Czym jest Rejestrowany obrót usług znaczenie w Leczenie R .