remed pożyczki co to znaczy

Co to jest Remedis: 6 mln zł pożyczki. Co znaczy: Debiutująca dziś na NewConnect Remedis, firma.

Czy przydatne?

Remedis: 6 mln zł pożyczki definicja

Co znaczy:

Zawarcie kolejnej umowyRemedis: 6 mln zł pożyczki

Debiutująca dziś na NewConnect Remedis, firma zajmująca się świadczeniem usług finansowych w sektorze ochrony zdrowia, udzieliła pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej na kwotę 6 mln zł.
Warunki udzielonej pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie służących w tego rodzaju umowach. W III kwartale 2010 firma zanotowała znaczną poprawę wyników finansowych w porównaniu z III kwartałem 2009 roku. firma w III kwartale 2010 udzieliła finansowania na łączną kwotę 9 mln zł. Wartość ta jest o powyżej 2 mln zł większa od wolumenu transakcji w całym 2009 roku. Zysk netto spółki za trzy kwartały od stycznia do końca września 2010 roku wyniósł 112 tys. złotych wobec 9 tys. złotych utraty w analogicznym okresie roku 2009. Przychody netto ze sprzedaży spółki za 3 kwartały 2010 roku wyniosły 1,2 mln zł wobec 308 tys. złotych w tym samym okresie roku 2009. Osiągnięte wyniki zostały zrealizowane przez: pozyskanie nowych klientów korzystających z proponowanych poprzez spółkę instrumentów finansowych, rozszerzenie gamy oferowanych instrumentów finansowych. Remedis Spółka akcyjna zajmuje się udzielaniem pożyczek finansowych. Świadczeniem usług doradczych i finansowych w dziedzinie restrukturyzacji, pośrednictwem w udzielaniu kredytów, factoringiem sporządzaniem analiz finansowych programów naprawczych i wykupem wierzytelności. Usługi te firma kieruje do zakładów opieki zdrowotnej i jednostek samorządu terytorialnego.


Czym jest Remedis: 6 mln zł pożyczki znaczenie w Leczenie R .