rodzaj usług medycznych co to znaczy

Co to jest Rodzaj usług medycznych zgodny z planem NFZ. Co znaczy: medycznych zgodny z planem NFZ.

Czy przydatne?

Rodzaj usług medycznych zgodny z planem NFZ definicja

Co znaczy:

Przekształcenie w spółkę prawa handlowegoRodzaj usług medycznych zgodny z planem NFZ

Założenia działalności leczniczej szpitala powiatowego przekształcanego w spółkę prawa handlowego muszą wpisywać się w plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia i zapotrzebowanie lokalne na dane świadczenia. Sposobność pozyskiwania środków z usług komercyjnych jest ograniczona.Wiesław JurgielewiczAutor: Wiesław JurgielewiczW razie naszego szpitala w przedstawionym biznesplanie nie zakładaliśmy przychodów z działalności komercyjnej. Usługi komercyjne wiążą się gdyż z koniecznością wydzielenia kadry nedycznej i użytkowania sprzętu medycznego na potrzeby usług komercyjnych. Zasoby kadrowe, którymi dysponujemy, nie pozwoliłyby na świadczenia takich dodatkowych usług. W założeniach biznesowych uwzględniliśmy plan finansowania świadczeń zakładany poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia i zapotrzebowanie na dane świadczenia pośród mieszkańców powiatu. Plan rozwoju NZOZ jest pod tym kątem oceniany. Zamierzamy pomiędzy innymi stworzyć poradnię urazowo-ortopedyczną, gdyż takiej nie ma na terenie naszego powiatu. Równocześnie planujemy połączenie aktualnie funkcjonujących jako odrębne zakłady, SPZOZ i Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w jeden NZOZ. Spowoduje to oszczędności zarządcze i racjonalizację kosztów na funkcjonowanie, na przykład wydatki transportu, ogrzewania, wyżywienia. Obie placówki posiadają aktualnie odrębne kontrakty na ambulatoryjną rehabilitację leczniczą. Po połączeniu usługi te pozostaną w dotychczasowym zakresie, lecz umowa będzie jedna. Pozwoli to także na rozważenie utworzenia w przyszłości oddziału rehabilitacji dziennej.
Czym jest Rodzaj usług medycznych znaczenie w Leczenie R .