stabilizacji dalszego rozwoju co to znaczy

Co to jest Rok stabilizacji i dalszego rozwoju. Co znaczy: rozwoju w trakcie gdy rok 2010 był.

Czy przydatne?

Rok stabilizacji i dalszego rozwoju definicja

Co znaczy:

Plany Centrum Medycznego MavitRok stabilizacji i dalszego rozwoju

w trakcie gdy rok 2010 był rokiem wielu zmian i wielu wyzwań, myślę, iż rok 2011 będzie rokiem stabilizacji i dalszego rozwoju firmy. Planujemy przekształcenie naszej firmy z o.o. w spółkę akcyjną. Nie wykluczamy wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych.
Andrzej MądralaAutor: MAVITrównocześnie czynimy starania o zakup następnego szpitala. Jednak musi on odpowiadać najwyższym standardom medycznym. Taki postęp jest możliwy również dzięki nowemu udziałowcy. W roku 2010 podpisaliśmy umowę dotyczącą podwyższenia kapitału, na mocy, której fundusze objęły 30 procent udziałów w Centrum Medycznym MAVIT Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Potem udział funduszy powiększył się do 66 proc. wskutek sprzedaży wszystkich udziałów poprzez jednego z dotychczasowych współwłaścicieli firmy (mieliśmy dotychczas po 50 proc. udziałów). W rezultacie fundusze stały się większościowym udziałowcem. Wedle zawartą umową skład zarządu firmy pozostał dwuosobowy – tworzymy go ja i mój syn – Maciej Mądrala. Fundusz posiada z kolei czterech przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, łącznie z przewodniczącym Porady, my mamy – dwóch. Fundusz prócz tego, iż zakupił przewarzająca część udziałów w firmie, przeznaczył również 15 mln zł na inwestycje powiązane z dalsza modernizacją Szpitala Specjalistycznego Centrum Medycznego MAVIT w Katowicach. W planach jest rozbudowa szpitala i utworzenie tam oddziału okulistycznego . wskutek rozbudowy stworzenie 15 pokoi dla pacjentów i dwie sale operacyjne. Kupując szpital w Katowicach zakupiliśmy grunt o pow. 1,5 hektara i chcielibyśmy w perspektywie 3-5-letniej stworzyć tam nowoczesny szpital wielospecjalistycz¬¬ny. To wszystko zależy od sytuacji na rynku medycznym. Planujemy również zwiększenie placówki na warszawskim Ursynowie, przy ulicy Migdałowej, gdzie mamy dobre zaplecze diagnostyczne i wykonujemy drobniejsze zabiegi z zakresu okulistyki. Oczywiście, mamy świadomość, iż w momencie 3 do 5 lat fundusz inwestycyjny może wyjść z tej inwestycji i sprzedać udziały. Taka jest jego rola, a nasza przyszłość.


Czym jest Rok stabilizacji i dalszego znaczenie w Leczenie R .