rozszerza rynek aplikacji co to znaczy

Co to jest Rozszerza się rynek aplikacji IT. Co znaczy: się rynek aplikacji IT Nowa ustawa o.

Czy przydatne?

Rozszerza się rynek aplikacji IT definicja

Co znaczy:

Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowiaRozszerza się rynek aplikacji IT

Nowa ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia, która ustala termin obowiązku gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej wyłącznie w formie elektronicznej poszerza krąg odbiorców mechanizmów i aplikacji IT. Przyczyni się to do ożywienia w sektorze IT.

Andrzej JarominAutor: Andrzej JarominUstawa sama w sobie nie jest rewolucją w dziedzinie wprowadzenia nowych usług, ponieważ ich oferta jest już kierowana i funkcjonuje w innych sektorach gospodarki, lecz z pewnością prawo otwiera przed placówkami medycznymi nowe możliwości komunikowania się pomiędzy sobą. To stwarza miejsce na wdrożenie usług związanych ze zwiększeniem interoperacyjności mechanizmów IT i tym samym na większe uniezależnienie się sektora medycznego od samych producentów oprogramowania. Aktualnie komunikacja, zamiana danych i informacji pomiędzy poszczególnymi placówkami jest ograniczona, gdyż nie zawsze mechanizmy, na których one pracują umożliwiają ich współpracę.Nowa ustawa otwiera również sposobność wprowadzenia do branży medycznej nowych dla niej rozwiązań, takich jak centra udostępniające wiadomości zebrane na serwerach danego szpitala, czy przychodni, sposobność archiwizacji i przesyłania plików obrazowych, w tym sporych plików diagnostycznych. To stwarza region dla funkcjonowania węzłów komunikacyjnych pośredniczących w zamianie tych danych pomiędzy placówkami i zwiększeniu liczby placówek, które z takich usług będą używać.Rynek usług IT w sektorze ochrony zdrowia aktualnie sprowadza się do aplikacji wykorzystywanych do rozliczania kontraktów zawieranych z Narodowym Funduszem Zdrowia. W dalszym ciągu nie ma komputerów w gabinetach lekarskich, w mniej niż 5 procentach placówek komputery używane są do wprowadzania danych na potrzeby dokumentacji medycznej. Wielkość rynku jest więc praktycznie taki, ile liczy on placówek medycznych świadczących usługi zdrowotne. Popyt na poszczególne mechanizmy będzie kształtował się w zależności od potrzebnych funkcjonalności. Wydatek aplikacji w części medycznej, która posiada możliwości elektronicznego gromadzenia i przechowywania zasobów, przesyłania plików obrazowych kształtuje się w okolicach 1,5 tys zł za jedno stanowisko komputerowe w horyzoncie pięcioletnim. Odrębnymi kosztami są opłaty powiązane z infrastrukturą telekomunikacyjną, zabezpieczeniem danych gromadzonych na serwerach. W całości tych wydatków, opłaty na mechanizm informatyczny do gromadzenia dokumentacji i przesyłu plików obrazowych to ok. 20-30 proc. wydatków całości w horyzoncie pięcioletnim dla placówki, która przetwarza sporą liczba danych. W razie dużej placówki, jeżeli przyjąć, iż wydatki całości wprowadzenia mechanizmu informatyczno-telekomunikacyjnego stanowią 100, to 25 proc. przypadnie na wydatki licencji i oprogramowania, 25 proc. na usługi wdrożeniowe, 50 proc. na serwery, komputery i macierze dyskowe, bazy danych. W razie mniejszych placówek z mniejszą ilością danych struktura wydatków kształtuje się nieco odmiennie i ok. połowy stanowią opłaty na licencje i oprogramowanie i sprzęt a pozostała część to usługi.


Czym jest Rozszerza się rynek aplikacji znaczenie w Leczenie R .