rozważana konsolidacja co to znaczy

Co to jest Rozważana jest konsolidacja na Podkarpaciu. Co znaczy: na Podkarpaciu Samorząd.

Czy przydatne?

Rozważana jest konsolidacja na Podkarpaciu definicja

Co znaczy:

przypadek placówek medycznychRozważana jest konsolidacja na Podkarpaciu

Samorząd województwa podkarpackiego po połączeniu Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie ze szpitalem chorób płuc rozważa dalszą konsolidację jednostki z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Chopina w Rzeszowie.
- Konsolidacja kierowania tych jednostek ma na celu racjonalizację lokalnego mechanizmu ochrony zdrowia przez wyeliminowanie zbędnych wydatków jednostkowych i podniesienia poziomu usług medycznych. Udzielanie świadczeń medycznych pozostanie w aktualnie działających podmiotach, a sfera finansowa i administracyjna jest w miarę łatwa do skonsolidowania i restrukturyzacji. W momencie obecnej nawet do 30 procent zatrudnionych pracowników pracuje na stanowiskach niezwiązanych z leczeniem pacjentów. przez jedno kierownictwo i powstanie jednej ekipy pracowników niemedycznych można będzie zarządzać szpitalami łatwiej i bardziej skutecznie. Zespół szpitali będzie miał znaczny udział w regionalnym rynku świadczeń zdrowotnych i stanie się podmiotem bardziej konkurencyjnym – napisał Urząd Marszałkowski.


Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie na koniec 2011 roku zanotuje ok. 16 mln zł zobowiązań wymagalnych i 10 mln zł utraty netto. Zobowiązania ogółem placówki mają wartość 81 mln zł. Szpital chorób płuc zanotuje ok. miliona złotych utraty i zobowiązania wymagalne na poziomie 2,6 mln zł. Zdaniem samorządu połącznie tych placówek pozwoli na zbilansowanie tworzonego podmiotu. Szpital Wojewódzki im. Chopina w Rzeszowie nie ma zobowiązań wymagalnych, aczkolwiek notuje stratę.Liczba leczonych w 2 jednostkach, a więc Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie i szpitalu chorób płuc wynosi rocznie ok. 50 tys. pacjentów i stanowi to powyżej 25 procent ogółu wszystkich pacjentów leczonych w podległych zakładach opieki zdrowotnej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Rzeszowie również leczy ok. 50 tys. osób rocznie.


R E K L A M A


VIII FORUM POLSKICH SZPITALI MEDMARKET 2011


24 listopada 2011, Hotel Hilton, Warszawa


W dyskusji o warunkach powodzenia procesu przekształcania SP ZOZ-ów w firmy prawa handlowego wezmą udział między innymidyrektorzy publicznych szpitali i przedstawiciele organów założycielskich


strona konferencji
program
prelegenci i paneliści
zamówienie karty wstępu

Swój udział zgłosiło już powyżej 100 osób reprezentujących segment publicznej służby zdrowia


Dla przedstawicieli dyrekcji szpitali publicznych i niepublicznych szpitali samorządowych udział w konferencji jest bezpłatny.


Zapraszamy do udziału!


Czym jest Rozważana jest konsolidacja znaczenie w Leczenie R .