rozwój nowe możliwości co to znaczy

Co to jest Rozwój i nowe możliwości. Co znaczy: nowe możliwości Pracownia tomografii komputerowej.

Czy przydatne?

Rozwój i nowe możliwości definicja

Co znaczy:

Inwestycja w pracownię tomografii komputerowejpostęp i nowe możliwości

Pracownia tomografii komputerowej przestała być luksusem zarezerwowanym wyłącznie dla sporych szpitali. Lecznice coraz chętniej inwestują w tę jednostkę, mimo iż wydatki jej uruchomienia to koszt rzędu kilku mln złotych.
Alternatywnymi rozwiązaniami są: dzierżawa urządzenia albo outsourcing usłuNie będzie przesadą stwierdzenie, iż ostatnimi czasy nastał prawdziwy boom inwestycyjny na pracownie tomografii. Tomografy kupują szpitale powiatowe i prywatne przychodnie. Na rynku z powodzeniem działają wyspecjalizowane w diagnostyce obrazowej ośrodki, a spore, ogólnopolskie i lokalne centra medyczne wychodzą ze własną ofertą do szpitali. – Zapotrzebowanie na badania obrazowe jest bardzo spore. Dotyczy to zwłaszcza badań tomografii komputerowej, których liczba każdego roku ulega wyraźnemu zwiększeniu – zauważa prof. Krzysztof Moroń, kierownik Katedry i Zakładu Radiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu i konsultant do spraw radiologii i diagnostyki obrazowej województwa dolnośląskiego.

Popyt na badania rośnie

Powiększony popyt na badania tomografii komputerowej zanotował między innymi Szpital Powiatowy w Mielcu. W placówce najpierw bieżącego roku został uruchomiony nowoczesny szesnastorzędowy tomograf komputerowy. Przedtem szpital dysponował tomografem jednorzędowym, który wykonywał aż 500 badań miesięcznie. Jego zakup kilka lat temu okazał się inwestycją o wielkiej wadze. Zanim się pojawił, dostępność do tomografii komputerowej w regionie była bardzo niska. Jednak stosunkowo upływu czasu urządzenie przestało zaspokajać potrzeby szpitala i jego pacjentów. Ordynatorzy mieleckiej lecznicy nie ukrywali, iż konieczne jest wykonywanie bardziej dokładnych badań, a to raczej przez wzgląd na bardzo szybkim postępem oddziałów specjalistycznych, między innymi neurochirurgii, ortopedii, czy pododdziału leczenia udarów mózgu.

Wysokiej klasy tomograf okazał się konieczny także Polsko-Amerykańskim Klinikom Serca działającym w mieleckim szpitalu. – Tomograf szesnastorzędowy to urządzenie bardzo nowoczesne, umożliwiające uzyskanie precyzyjnych zdjęć przy równoczesnym skróceniu czasu wykonywania badania. Powiększa komfort pracy lekarzy i pozwala doprecyzować diagnozę, co w sposób oczywisty przekłada się na korzyści dla pacjenta – podkreśla Andrzej Gardian, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala powiatowego w Mielcu.

Inwestycja za unijne środki

Tomograf szesnastorzędowy kosztował ok. 2 mln zł. – Opinia zarządu powiatu mieleckiego i konwentu wójtów nie pozostawiała wątpliwości, iż ta inwestycja ma bardzo spore znaczenie ponadregionalne, czyli warto się ubiegać o fundusze z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Stanowisko to podzieliły władze wojewódzkie, które pozytywnie zaopiniowały nasz wniosek o ministerialne wsparcie – wyjaśnia Leszek Kołacz, dyrektor szpitala. Dlatego powiodło się zdobyć 1,05 mln zł. Ze szpitalnej kasy przeznaczono ok. mln zł.

Ta inwestycja jest nadzwyczajnie istotna dla pacjentów z całego regionu. Do chwili obecnej badanie tomografem wielorzędowym przeprowadzano jedynie w Rzeszowie. Teraz to się zmieniło. – Coraz nowocześniejszy sprzęt daje nowe możliwości i pozwala rozwijać szpital – podkreśla Agnieszka Lonc, kierownik pracowni diagnostycznych mieleckiej lecznicy.

Tomograf w dzierżawę

Wycieczek do Wrocławia czy Wałbrzycha zaprzestali także pacjenci Szpitala Powiatowego Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w Dzierżoniowie. W październiku br. placówka oddała do użytku swoją pracownię tomografii komputerowej. – Tomograf jest fundamentalnym narzędziem diagnostycznym. To dzisiaj standard. Cieszę się, iż jest on popularny także dla pacjentów naszej placówki – mówi prezes szpitala Dariusz Brzeziński, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia.

Przygotowania do uruchomienia pracowni tomografii komputerowej trwały od lutego br. Polegały na przebudowie i kapitalnym remoncie pomieszczeń i ich odpowiednim wyposażeniu. Co ważne, aktualnie do pomieszczeń pracowni tomografii i rentgenowskiej można się otrzymać bez przechodzenia poprzez oddział wewnętrzny, jak było do chwili obecnej, tylko od strony łącznika, gdzie docelowo będzie kluczowe wejście do szpitala. Wydatek adaptacji wyniósł 200 tys. zł.

Prócz prac adaptacyjnych w drodze przetargu został również wyłoniony dostawca tomografu – spółka KIE Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z Poznania. Z racji na wysokie wydatki zakupu sprzętu (1,5 mln zł), będzie on dzierżawiony. – Wydatek miesięcznej usługi to ok. 15 tys. zł. W jej skład,
prócz dzierżawy, wchodzi także serwis urządzenia i usługa teleradiologii. do chwili obecnej miesięcznie zlecaliśmy wykonanie 50 badań. Pacjentów woziliśmy do szpitala w Wałbrzychu. Umowa z spółką KIE obejmuje nie mniej niż 80 badań miesięcznie. Jestem przekonany, iż ich liczba będzie wzrastać – mówi Dariusz Brzeziński.

Dostępny outsourcing

Placówki, które z rożnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na zakup tomografu albo także nie mają możliwości utworzenia własnej pracowni, mogą zlecić wykonywanie badań zewnętrznemu podmiotowi. Hospitalizujące ok. 12 tys. pacjentów rocznie Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością zawarło roczną umowę z NZOZ-em Medyczne Centrum Diagnostyczne w Łańcucie, należącym do firmy Voxel SA. Oferta spółki Voxel została wybrana spośród dwóch złożonych w ogłoszonym poprzez Centrum konkursie. Ceny zaproponowane poprzez Voxel wyniosły: badanie jednej okolicy anatomicznej bez kontrastu – 184 zł, z kontrastem – 240 zł, badanie dwóch albo więcej okolic z kontrastem – 280 zł; badań wielofunkcyjnych jednej okolicy – 280 zł, dwóch i więcej okolic – 320 zł.

Zastosowanie rozwiązań teleradiologii to ważny obiekt strategii obniżania wydatków i racjonalizacji zatrudnienia w placówkach medycznych. Teleradiologia jest narzędziem, które pozwala zapewnić najwyższe standardy w diagnostyce obrazowej przy zoptymalizowanej cenie. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie usługi opisu badań tomografii komputerowej i klasycznych zdjęć rentgenowskich w tym systemie zlecił spółce Finance Project Partners Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ze Szczecina. Firma w wyścigu o umowę ze szpitalem pokonała trzy inne spółki, co świadczy o sporym zainteresowaniu sektora prywatnego.

Prywatna inicjatywa

Nie da się nie zauważyć dużego ruchu na rynku prywatnej diagnostyki obrazowej. Tylko w tym roku takich inwestycji było przynajmniej kilkanaście. W październiku spółka Helimed Diagnostics Imaging Sp. z o.o z Katowic otworzyła pracownię tomografii komputerowej w budynku miejscowego Okręgowego Szpitala Kolejowego. Firma poprzez 10 lat będzie dzierżawić pomieszczenia lecznicy. Wyposażyła jednostkę w 16-rzędowy, spiralny aparat Bright Speed spółki GE.

Od listopada w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli funkcjonuje pracownia tomografii utworzona poprzez firmę Fantom Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z Łodzi. Firma zainstalowała skaner spółki Siemens wspólnie z automatyczną strzykawką i wyposażyła pracownię w mechanizm PAX/RIS spółki Pixel. Dlatego szpital zostanie podłączony do sieci teleradiologicznej CDO Fantom i uzyska sposobność zdalnego przesyłania badań i opisów.

W >postęp pracowni tomografii inwestują także takie firmy jak Euromedic International Polska, TK Medica, czy także Centrum AVI, należące do Ekipy Lux Med.

Zwrot inwestycji w 5-10 lat

Zdaniem Beaty Leszczyńskiej, dyrektor Pionu Diagnostyki w Centrum Medycznym Enel-Med z siedzibą w Warszawie, zwrot z inwestycji w oddziały diagnostyczne jest uzależniony od kilku czynników. – Pierwszym jest klasa zakupionego sprzętu. Możemy wybrać nowe aparaty diagnostyczne albo stosowane – kilkuletnie i rekondycjonowane modele z niższej półki. Planując nowy oddział należy się również zastanowić, czy będziemy wykonywać tańsze i bardziej popularne badania czy także zdecydujemy się na wysokospecjalistyczną diagnostykę, która realizowana jest jednak dla ograniczonej ekipy odbiorców. Wszystkie te czynniki warunkują moment zwrotu z poniesionej inwestycji. Szacunkowo można przyjąć, iż to jest moment od 5 do 10 lat – tłumaczy Leszczyńska.

Prywatnie, lecz z kontraktem

W II kwartale br. oddział Enel-Medu w Bolesławcu podpisał kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Umowa w wysokości 239 040 zł pozwoli na przeprowadzenie prawie 900 badań TK do końca 2009 roku. – Procentowy udział pacjentów leczących się w ramach kontraktu z NFZ i pacjentów prywatnych jest uzależniony od wielkości kontraktu. Uśredniając dane ze wszystkich pracowni, w ramach których realizujemy umowę z Funduszem, liczba badań realizowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia wynosi ok. 30 procent Pozostałe badania realizowane są odpłatnie dla pacjentów indywidualnych, bądź dla pacjentów publicznych placówek medycznych, z którymi mamy zawartą umowę na świadczenie usług diagnostycznych. Klienci abonamentowi Enel-Med stanowią ok. 8 procent wszystkich pacjentów korzystających z diagnostyki obrazowej – mówi Beata Leszczyńska.

Wycena a jakość badań

Zdaniem prof. Krzysztofa Moronia Narodowy Fundusz Zdrowia nie wyzbył się błędów przy wycenie świadczeń.–- Kwoty Funduszu są zasadniczo wyrównane, lecz nie uwzględniają jakości realizowanych badań. Przykładowo: badania wykonane aparatem dwurzędowym są nieporównywalne z badaniami wykonanymi tomografem16-rzędowym, co znaczy iż proponowana kwota jest wystarczająca dla pracowni posiadających starszy sprzęt, lecz niewspółmierna dla tych, które działają w oparciu o urządzenia wysokiej klasy. Aczkolwiek ośrodków przybywa, poziom badań i wyposażenia jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników. Ciągle funkcjonują pracownie wymagające gruntownych zmian. Cieszy >postęp teleradiologii, która umożliwia opisy badań realizowane poprzez najwyższej klasy ekspertów – podsumowuje konsultant do spraw radiologii i diagnostyki obrazowej województwa dolnośląskiego.


Czym jest Rozwój i nowe możliwości znaczenie w Leczenie R .