rusza budowa centrum badań co to znaczy

Co to jest Rusza budowa Centrum Badań Przedklinicznych. Co znaczy: Przedklinicznych 23 września.

Czy przydatne?

Rusza budowa Centrum Badań Przedklinicznych definicja

Co znaczy:

Inwestycje w biomedycynęRusza budowa Centrum Badań Przedklinicznych

23 września 2010 roku ruszy budowa gmachu Centrum Badań Przedklinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wartość prac budowlanych to 32,8 mln zł. Wydatek całej inwestycji wyniesie prawie 360 mln zł.
Wydatek utworzenia Centrum Badań Przedklinicznych wyniesie 360 mln złAutor: ShutterstockWykonawcą prac budowlanych jest firma Polbud z Bielska Podlaskiego. Stworzenie Centrum Badań Przedklinicznych WUM jest najważniejszą inwestycją wiekszego projektu dotyczącego utworzenia Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, której wartość została oszacowana na 359 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 305 mln zł. Ok. 240 mln zł będzie przeznaczone na aparaturę naukowo-badawczą i wyposażenie. CePiT jest tworzone poprzez WUM, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską i siedem instytutów Polskiej Akademii Nauk. Projekt ma na celu wymianę technologii i powstanie mechanizmu, który umożliwi komercjalizację badań naukowych z uwzględnieniem potrzeb przemysłu farmaceutycznego i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Działania naukowe CePT skupione będą wokół problematyki głownych chorób cywilizacyjnych: układów nerwowego i krążenia i chorób nowotworowych. Skupienie w ramach jednego projektu różnych instytucji naukowych pozwoli na prowadzenie badań zarówno na poziomie nanocząsteczek, komórek, narządów, jak i całego organizmu człowieka. W ramach CePT stworzenie 10 centrów i pracowni. Z nowo powstałej infrastruktury będzie używać blisko 1000 naukowców, w tym zagranicznych, a pośrodku 5 lat od zakończenia inwestycji posłuży ona także 1700 studentom (w pierwszej kolejności doktorantom).

CePT prowadzić będzie badania fundamentalne i przedkliniczne w obszarach analizy strukturalnej i funkcjonalnej białek , fizyko-chemii i nanotechnologii biomateriałów, biotechnologii molekularnej, patofizjologii i fizjologii, onkologii, genomiki, neurobiologii i chorób związanych z procesami starzenia. Pierwsze Centra zaczną działalność najpierw 2011 roku. CePiT jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej.


Czym jest Rusza budowa Centrum Badań znaczenie w Leczenie R .