rynek rehabilitacyjny co to znaczy

Co to jest Rynek rehabilitacyjny jest rozdrobniony. Co znaczy: jest rozdrobniony Polski rynek.

Czy przydatne?

Rynek rehabilitacyjny jest rozdrobniony definicja

Co znaczy:

Medort zamierza konsolidować branżęRynek rehabilitacyjny jest rozdrobniony

Polski rynek rehabilitacyjno-ortopedyczny jest w przeliczeniu na mieszkańca dwarazy mniejszy niż czeski, cztery razy mniejszy niż węgierski i dwadzieścia razy mniejszy niż niemiecki, a więc rynki bardziej uregulowane. Równocześnie to jest w najwyższym stopniu rozdrobniony rynek w Europie.Michał PernerAutor: Michał PernerMedort zamierza umocnić swój udział w rynku wynoszący dziś ok.11 proc. i odegrać najważniejszą rolę w procesach konsolidacyjnych. Mamy również kilka mniejszych celów, z których główny to dokończenie certyfikacji wyrobów na rynku rosyjskim. to jest mechanizm kosztowny i długookresowy lecz dopiero kiedy to nastąpi ( a więc do końca 2011 roku) będziemy mogli pójść dalej z akwizycjami w obszarze detalicznym na terenie Federacji Rosyjskiej. Z planowanego debiutu na rynku NewConnect planujemy pozyskać od kilku do kilkunastu mln złotych. Te widełki wynikają z faktu, iż mamy przygotowanych kilka dość pilnych akwizycji, które nie mogą czekać do 2012 roku, kiedy to chcemy się przenieść na właściwą giełdę. Na razie planujemy zamknąć negocjacje dotyczące zakupu lidera rynku węgierskiego, na co przeznaczymy środki z emisji. Planujemy również przejęcie trzech firm w Polsce. To są średniej wielkości firmy detaliczne, które w 2010 roku wygenerowały kilkanaście mln przychodów ze sprzedaży. Bardzo liczymy na nowe prawo, raczej ustawę o komercjalizacji szpitali i ustawę refundacyjną, która będzie nieco ograniczać konkurencję na polskim rynku. W przyszłości, kiedy uda nam się zrealizować zamierzenie przeniesienia na rynek kluczowy Giełdy Papierów Wartościowych, rozważymy następne projekty w Rosji, Bułgarii, Rumunii, Czechach, na Słowacji, a również w Niemczech, w razie których negocjacje już się toczą, jak także dysponujemy listami intencyjnymi.
Czym jest Rynek rehabilitacyjny jest znaczenie w Leczenie R .